HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9141
ime E., Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc. iz biotehničkih znanosti, dipl. ing., znanstveni savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9141)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1936.Požega
srednje obr.1947.Zagreb
apsolvirao1951.
diplomirao1952.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1965.
karijera1952.DIP Slavonija Slavonski Brod
1956.DIP Brezovica Sisak
1960.Institut za DI
1975.Šumarski fakultet u Zagrebu
djelovao Nova Gradiška, Kranj, Interfakultetski studij, Ekonomski fakultet, Biotehniška univerza Ljubljana Sin Milana i Katice r. Čurak. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Požegi 1936., a Realnu gimnaziju "Maršal Tito" u Zagrebu 1947.
 Šumarstvo je studirao na Poljopr.- šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1950/51, a diplomirao 1952. god. Kao student tri ljeta (1949-1951) sudjeluje u fitocenološkoj ekipi prof. dr. Ive Horvata, botaničara i fitocenologa, i radi na fitocenološkom kartiranju šumskih biljnih zajednica Gorskoga kotara.
 Posvetio se drvnoj industriji i drvnoj tehnologiji.
 Godine 1952. zaposlio se u proizvodnim pogonima DIP-a Slavonija u Slav. Brodu, a 1954. odlazi na specijalizaciju proizvodnje furnira i ploča u SAD. Nakon boravka u Institutu u Medisonu i Institutu za iverice u Richmondu vraća se u Slav. Brod i započinje eksperimentalnu proizvodnju iverica koja je ispitana na Šum. fakultetu u Zagrebu i potpuno zadovoljila DIN norme.

Od 1956. do 1960. radi u DIP-u Brezovica u Sisku, na poslovima razvoja i unapređenja proizvodnje.

God. 1959. odlazi kao delegat Jugoslavije na prvu poslijeratnu konferenciju za drvnu industriju u Ženevu. Konferencija se održala u organizaciji i zgradi ILO-a, u sastavu UNa. Na toj konferenciji održao je referat Sprečavanje nesreća na radu.

God. 1960. dolazi u Zagreb u Institut za drvnoindustrijska istraživanja te se posvećuje znanstvenom, stručnom i nastavnom djelovanju na području organizacije proizvodnje u drvnoj industriji.
 Doktorirao je 1965. g., a 1975. obranio je habilitacijski rad te postao naslovni docent na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 Na temelju publiciranih znanstvenih radova 1984. g. dobiva naslov znanstvenog savjetnika.
 Svojim radovima sudjelovao je na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, seminarima i kongresima, od kojih su značajniji:
- Savjetovanje "Produktivnost rada u drvnoj industriji" - Zagreb, listopad 1980. g.;
- Savjetovanje "Organizacija procesa proizvodnje u tvornicama namještaja" - Bihać, 25. i 26.4.1980. g.;
- Savjetovanje "Optimalizacija finalne tehnologije u drvnoj industriji" - Tuheljske Toplice 1983. g.;
- I. jugoslavensko savjetovanje "Drvo i standardizacija" - Sarajevo, 1983. g.;
- Savjetovanje "Organizacija proizvodnje", ŠIPAD - IRC - Sarajevo 1984. g.
- Savjetovanje "Dohodovni odnosi u šumarstvu, preradi drveta i prometu drvnim proizvodima" - Split. 1984. g.;
- Posvet "Projektiranje sistemov upravljanja proizvodnje in tehnologije u lesni industriji" - Ljubljana 1984. g.;
- IV. Simpozij "Upravljanje proizvodnjom s organizacionim sredstvima - UPOS-85" - Zagreb 1985. g.;
- Međunarodni simpozij "(PPPR)
- CAD-CAM - Zagreb, 1985. g.;
- XVIIIth IUFRO Congres - Ljubljana, rujan 1986. g.;
- Simpozij "Upravljanje proizvodnim sistemima u drvnoj industriji" - Novi Vinodolski 1990. g.
 U tijeku radne aktivnosti dr. sc. Z. Ettinger bavio se i nastavnom djelatnošću. Predavao je na Višoj tehničkoj školi za finalnu obradu drveta u Novoj Gradiški i u Višoj tehničkoj školi za organizaciju rada u Kranju, u Sloveniji, odjel Zagreb.
 Predaje i na poslijediplomskim studijima slijedećih visokih učilišta:
- Na Poslijediplomskom studiju za organizaciju proizvodnje - Šumarski fakultet Zagreb;
- Na Poslijediplomskom studiju za dizajn - Interfakultetski studij Sveučilišta u Zagrebu;
- Na Poslijediplomskom studiju za marketing - Ekonomski fakultet Zagreb;
- Na Poslijediplomskom studiju za organizaciju proizvodnje - Biotehnička fakulteta, TOZD za Lesarstvo - Ljubljana.
 Dugogodišnji je član Uređivačkog odbora znanstveno - stručnog časopisa Drvna industrija u Zagrebu i HŠD.

1Ettinger ing. Zvonimir, 1955: POSJET DRVNOJ INDUSTRIJI SAD. Š.L. 7-8, s.262 PDF
2Utvrđivanje elemenata radnog vremena pomoću studije učestalosti. Drvna ind. 9-10, 1960.,
3Mjere za unapređenje unutrašnjeg transporta kod finalne prerade drveta. Ibid., 3-4, 1961.
4Tehnička priprema rada. Ibid., 5-6, 1962.
5Provođenje racionalizacije rada u tvornicama namještaja. Ibid., 1-2, 1963.
6Tipizacija i standardizacija u finalnoj proizvodnji. Ibid., 7-8., 1963.
7Istraživanje najpovoljnijeg odnosa između pripremno-završnog i dodatnog vremena i čistog vremena rada u industriji namještaja (disertacija). Šum. fakultet Zagreb, 1965.
8Ettinger, Z., 1971: Prof. dr ing. Roko Benić: »Organizacija rada u drvnoj industriji«. Š.L. 7-8, s.274 PDF
9Projektiranje i provođenje sistema upravljanja prirodnim procesom u tvornicama masivnog namještaja. Šumarstvo i prerada drveta, Sarajevo 1980.: 147-150.
10Projektiranje optimalnog sistema organiziranosti proizvodnje i poslovanja. Bilten ZIDI 9 (5-6), 1981, S. F. Z.: 42-52.
11Specifičnosti mjerenja rad u drvnoj industriji. Zbornik savjetovanja Produktivnost rada u drvnoj industriji", Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske, Zagreb 1981.: 31-38.
12Pristup razvoju proizvoda u proizvodnji namještaja. Drvna ind. 33 (9-10), 1982.: 211-218.
13Prikaz oblika projektiranih i provedenih sistema upravljanja u drvnoj industriji. Bilten ZIDI 11 (8), 1983., S. F. Z.: 31-52.
14Sinkronizacija razvojne funkcije kroz makroorganiziranost. Drvna ind. 34 (4), 1983: 95-99.
15Utjecaj oblika sistema upravljanja na zalihe gotovih proizvoda u proizvodnji namještaja. Ibid., 35 (8), 1984.: 163-170.
16Prikaz projektiranih i izvedenih oblik sistema v finalni proizvodnji lesne industrije. Posvet - Ljubljana - juni 1984. g.
17Tradicionalni oblik sistema upravljanja na kibernetskim osnovama u proizvodnji panel-parketa. Ibid., 36 (3-4), 1985.: 59-64.
18Orgware u informacijskom sistemu upravljanja proizvodnjom. Zbornik Projektiranje i proizvodnja podržani računalom". CAD-CAM, Zagreb 1985.: 617-622.
19Revija dizajna, konstrukcija i kvalitet - Kopenhagen 1985. god. Drvna ind. 36 (7-8), 1985.: 187-191.
20Produktionssteuerungssytem als Org-ware in Information System. IUFRO - Congress, Divisions 5, Ljubljana, rujan 1986.: 407-413, Oxf.: 83-01.
21Kibernetski oblici sistema upravljanja u proizvodnji namještaja uz podršku elektroničkog računala. Drvna ind. 39 (3- 4): 57-63 i (5-6), 1988: 113-118.
22Karakteristični modeli upravljanja u drvnoj industriji. Zbornik radova "Simpozij Novi Vinodolski 1990. g.
23Pristup razvoju proizvoda i definiranje proizvodnog programa. Ibid. 1990. g.

nedeterminirano:
24ZNAČAJNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***ŠE I, JLZ, Zagreb 1980., s. 532.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Milinović, Ivica: Zvonimir Ettinger (1926 – 2004), ŠL 1-2/2004, s.100 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM