HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9143
ime FABIJANIĆ, Gašpar
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9143)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 5. 1933.Domagović /Jastrebarsko/
apsolvirao1961.
diplomirao1962.
magistrirao1974.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro6. 11. 2017.umro Sin Petra i Alojzije rođene Fabijanić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Domagoviću 1944. g., a klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1953. g.
 Šumarstvo je studirao na S. F. u Zagrebu i diplomirao 1962. g. Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij iz znanstvenog područja uređivanje Suma i magistrirao 1974. g.
 Nakon studija zaposlio se u Šumariji Ozalj 1.6.1962. g., a 1.10.1962. g. prelazi u Sekciju za uređivanje šuma Karlovac. Od 1.11.1991. g. zaposlen je u Direkciji Hrvatskih šuma u Zagrebu, u Službi za uređivanje šuma.

1Gašpar Fabijanić, 1987: Uređivanje privatnih šuma u šumskom gospodarstvu »Karlovac«. GŠP vol. P3 s. 129
2Uređivanje privatnih šuma u S. O. Karlovac. Glasnik za šum. pokuse, posebno izdanje 3, 1987., s. 129-136.
3Šumskogospodarska osnova područja Hrvatske. J. P. Hrvatske šume, Zagreb 1992., s. 1-310.
4Priručnik za uređivanje šuma, (s. Meštrović, §. ). Zagreb 1995., s. 1-416.
5PRIRUČNIK ZA UREĐIVANJE ŠUMA; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Hrvatske: Hrvatske šume, Zagreb 1995. BIB
6Dušan Klepac, Gašpar Fabijanić, 1996: Uređivanje šuma hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 257
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KALAFADŽIĆ, Zvonimir: Prvi naš magistar šumarskih znanosti s radnjom iz šumarske fotogrametrije, ŠL 3-4/1977, s.211 PDF
 MILKOVIĆ, Ivica: Mr. sc. GAŠPAR FABIJANIĆ, dipl. ing. šum. (1933. – 2017.), ŠL 11-12/2017, s.627 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM