HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9145
ime F., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9145)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1954.
diplomirao26. 10. 1955.

 Sin Ivanov. Hrvat. Živjeli su u Velikim Sredicama kod Bjelovara. Završio je Gimnaziju u Bjelovaru, a studij šumarstva upisao je 1.10.1951. g. na Š. F. Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 26.10.1955. g.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM