HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9149
ime FANTONI, Raimond
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. strojarstva
      redoviti profesor predmeta Opće i šumarsko strojarstvo, Elektrotehnika, Poljoprivredno strojarstvo i prvi predstojnik Zavoda za strojarstvo

                                                                IZBOR      (knjiga1/9149)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 10. 1880.Virje
umro23. 9. 1968.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Studirao je u Beču.
 Od 1919. do 1952. godine redoviti je profesor i predstojnik Zavoda i Katedre za strojarstvo Poljopriv.-šumarskog fakulteta te nastavnik predmeta Opće i šumarsko strojarstvo, Elektrotehnika i Poljoprivredno strojarstvo.
 Na Tehničkom fakultetu od 1921. do 1961. god. predavao je Poljoprivredne strojeve, a od 1922. do 1944. Enciklopediju elektrotehnike.
 Napisao je i objavio tridesetak znanstvenih i stručnih radova.

1Količina vode u rijeci Savi za vodnu snagu, Tehnički list, Zagreb, 1913.
2Električna centrala u Zagrebu, Zagreb, 1913.
3Izbor lokomobila za gospodarstvo, Poljoprivredni glasnik, Novi Sad, 1923.
4Elektro plugovi, Gospodarski list, Zagreb 1924.
5Pogonski strojevi za industriju i obrt, Narodno bogatstvo, Zagreb, 1924.
6Strojni plugovi, Poljoprivredni glasnik, Novi Sad, 1926.
7Einfluss der Bewegungsgeschwindigkeit des Pfluges auf das Ackern, Fortschritte der Landwirtschaft, Wien und Berlin, 1927.
8Gospodarsko strojarstvo (Poljoprivredne mašine), knjiga, Zagreb, 1929.
9Influenza della velocita d’avanzamento sul lavoro dell aratro e strumenti affini nel terreno, L’Industria, Milano, 1930.
10Einfluss der Bewegungsgeschwindigkeit auf die Arbeit des Pfluges und anderer Geräte, welche ihre Arbeit sich am Boden bewegend verrichten, Fortschritte der Landwirtschaft, Wien und Berlin, 1931.
11Ing. R. Fantoni, 1931: Traktor puzavac u šumarstvu.. Š.L. 6, s.257 PDF
12Plug sa pomičnim ralom, Patent br. 8933 od 1.I. 1932.
13Bewegungsgeschwindigkeit der Pflüge, Technik der Landwirtschaft, Berlin, 1934.
14Novi studi effetti delle diverse velocita d’aratura, L’Industria, Milano, 1934.
15Motori za pogon alkoholom, Patent broj 11951 od 1. 1. 1936.
16L’aratro e la Fresatrice, La Rivista di Meccanica Agraria, Rim, 1937.
17Pflug und Fräse, Deutsche Landwirtschaftliche Presse, Berlin, 1937.
18Le travail de la Charue et de la Sous-Soleuse Combinée et son Effet sur la structure du Sol, Bulletin Mensuel de Renseignement Techniques, Rim, 1938.
19Plug s ornicima i plug s jednim kotačem (s ing. Bosancem), Poljoprivredna naučna smotra, Zagreb, 1939.
20Gubitci kod vršenja žita, Poljoprivredna naučna smotra, Zagreb, 1940.
21Širina i duljina oranja plugom, Gospodarski glasnik, Zagreb, 1941.
22Ing. R. Fantoni, 1942: Pilci. Š.L. 2, s.33 PDF
23R. Fantoni, 1942: Vertikalne jarmače. Š.L. 6-7, s.161 PDF
24Ing. K. Fantoni, 1945: Sušenje drva.. Š.L. 1-12, s.44 PDF
25Opće strojarstvo, Zagreb, 1949.
26OPĆE STROJARSTVO; nakladni zavod hrvatske, ZAGREB 1949. BIB
27STROJEVI PILANE; ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB 1951. BIB
28Strojevi pilane, Zagreb, 1952.
29Poljoprivredni strojevi, Zagreb, 1954.
30La velocita d’avanzamento del trattore, Macchine e Motori Agricoli, Bologna, 1957.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠE I, 1980., s. 541.
 *** Šum. nastava u Hrvatskoj, s. 416.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM