HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9151
ime F., Nives
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9151)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1980.
diplomirao9. 12. 1981. Kćerka Malenova. Hrvatica. Otac joj je socijalni radnik. Gimnaziju je završila u Zagrebu.
 Studij šumarstva upisala je 1.10.1975. g. na S. F. u Zagrebu. Diplomirala je 9.12.1981. g.
 God. 1994., radila je kao stručni suradnik za ekologiju u Proizv. odjelu US Zagreb.

1Tustonjić, A., Pavelić, J., Farkaš-Topolnik, N., Đuričić-Kuric, T., 1999: Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije. Š.L. 9-10, s.469 pdf
2Farkaš-Topolnik, N., 2000: Ekološka problematika šume Žutica. Š.L. 7-8, s.486 PDF
3Farkaš-Topolnik, N., Krauthacker, H., Trenc, N., 2003: Međunarodna konferencija "Zaštićena područja Europskih planina - mjesto života rekreacije i razmjene" Chambery, Francuska. Š.L. 1-2, s.51 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM