HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9158
ime FERENZFFY, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9158)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 3. 1935.Požega
apsolvirao1951.
diplomirao7. 5. 1952.
umro13. 1. 1979.

 Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Požegi.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Ap-$
 solvirao je škol. g. 1949.-50., a diplomirao je 7.5.1952. g.
 S radom započinje najprije u Šumariji Rajić u Š. G. "Psunj" Nova Gradiška, a 1954. g. dolazi na rad u Šumariju Daruvar kao referent uzgajanja šuma. Tu dužnost uspješno obavlja do 1956. g. kad je određen na dužnost upravitelja nove Šumarije Đulovac (Miokovićevo).
 G. 1963. prelazi u Š. G. Daruvar na dužnost referenta uzgajanja šuma.
 Budući da je došlo do ponovne reorganizacije u hrvatskom šumarstvu i do osnivanja Š. G. "Mojica Birta" Bjelovar, prelazi na rad u Sirač na dužnost upravitelja Šumarije, gdje ostaje dvanaest godina - sve do svoje smrti.
 U Šumariji Sirač intenzivno je radio kako bi je izvukao iz privredne zaostalosti. Tu je izgarao na poslu. Posebno je zaslužan na proširenju areala jele na Papuku, u čemu je postigao vidne rezultate.
 Kolege i prijatelji ga se sjećaju kao dobrog, ali skromnog šumara, dobrog čovjeka i prijatelja.

 Molnar, L.: Vladimir Ferenzffy, dipl. ing. šumarstva. ŠL 7-8, 1979., s. 404.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MOLNAR, Ladislav: VLADIMIR FERENZFFY, ŠL 7-8/1979, s.404 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM