HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9161
ime FERIĆ, Ilija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9161)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 4. 1892.Dubica
apsolvirao1923.
diplomirao1924.
umro31. 5. 1957.Zagreb

 Sudjelovao je u I. svjetskom ratu i kao zarobljenik prošao je težak put do povratka kuci.
 Tada je nastavio studirati šumarske znanosti na Šumarskoj akademiji 1921. u Zagrebu i diplomirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1924. godine.
 Službovao je u raznim krajevima Hrvatske kao upravitelj šumarije, napose u Banovini, a zatim kao taksator i direktor II. banske imovne općine u Petrinji. Poslije II. svjetskog rata zauzimao je istaknuta mjesta kod republičkih šumarskih ustanova i na kraju kod Sekretarijata za šumarstvo Izvrsnog vijeća NR Hrvatske.
 Zaslužan je za unapređenje šumarstva i lovstva. Bio je član Upravnog odbora Šumarskog društva.
 Posljednje radno mjesto bilo mu je mjesto savjetnika u Sekretarijatu za šumarstvo Izvrsnog vijeća NR Hrvatske.

 Borošić, J.: SIS, s. 5, 75, 97.
 Pere: FERIĆ ING. ILIJA, (nekrolog). ŠL 1957., s. 317-318.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM