HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9166
ime F., Karlo
drugo ime
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9166)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1938.
diplomirao10. 10. 1938.
djelovao Višegrad /BiH/

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1937.-38., a diplomirao 10.10.1938. g.
 Radio je u BiH. Osim praktičnim bavio se stručnim i teorijskim radom, pa je napisao i objavio znatan broj stručnih članaka.
 Bio je član HŠD.

1Uzroci pojave potkom jaka u kalamitetnoj formi. Narodni šumar 4-5, 1950., Sarajevo, s. 183-187.
2Laspevresia strobilella L. (Smotavac omorikovih šišarica). Institut za naučna šumarska istraživanja, Sarajevo 1951., s. 1-16.
3Štetočine na smrčevim šišaricama i sjemenu. Narodni šumar 11-12, 1952., Sarajevo, s. 325-334.
4Prezimljavanje malog jelovog potkornjaka. Institut za naučna šum. istraživanja, Sarajevo 1953., s. 1-18.
5Pojava hrastovog savijača (Totrix viridana L. ^ na području Bosne i Hercegovine. Ibid. 1-2, 1953., s. 47-50.
6Nalazišta Cnethocampa pityocampa Schliff. na području Bosne i Hercegovine. Ibidem. 3-4, s. 115-188.
7Nova tehnička štetočina drveta prenesena iz Sjeverne Amerike u Srednju Evropu. Ibid. 11-12, s. 504-508.
8Nešto o pojavi gubara u 1953. godini. Ibid. s. 582-583.
9Pityogenes trepanatus Nordl. Nar. šumar 1-2, 1954., Sarajevo, s. 71-72.
10Duvna. Zaštita poljoprivrednog i šumskog bilja 2, 1955., Sarajevo, s. 4-6.
11Iz života potkornjaka naših Četinara. Ibid. l, 1955., s. 22.
12HEMIJSKO SUZBIJANJE POTKORNJAKA + KONTROLA BROJNOSTI GUBARA; Jugoslovenski savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd 1962. BIB

nedeterminirano:
13Suzbijanje grčica hrušta u šumskim rasadnicima i kulturama. Ibid. 12, s. 5-7.
14Sadašnje stanje pojave gubara u Bosni i Hercegovini. Ibid. 11, s. 13-15.
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠE I,JLZ Zagreb, 1980., s. 544-545.
 *** ŠL 1943., s. 22.
 Borošić, J.: SIS, s. 7, 45, 112, 142.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM