HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9182
ime FLÖGL, Stanko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. građevinarstva
      redoviti profesor predmeta Mehanika i Šumske komunikacije

                                                                IZBOR      (knjiga1/9182)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 9. 1885.Zagreb
apsolvirao1907.
diplomirao1908.
umro6. 5. 1975.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Građevinarstvo je studirao u Budimpešti. Diplomirao je 1908. g.
 Poslije diplomiranja najprije se zaposlio kod reambulacije normalne željezničke pruge uz Blatno jezero u Mađarskoj, a zatim je radio na trasiranju željezničke pruge Ogulin-Knin.
 Uslijedilo je zaposlenje u državnoj službi. Od 1923. do 1929. g. honorarni je docent za građevnu mehaniku na Visokoj tehničkoj školi u Zagrebu. Od 1926. profesor je, odnosno znanstveni suradnik za Šumske komunikacije na Poljo-priv.-šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 Bavio se uglavnom osnivanjem i gradnjom građevnih, pretežito armirano - betonskih konstrukcija i šumskih komunikacija (šumska željeznica Stubičke Toplice - Medvednica).
 Zauzima vidno mjesto u šumarsko-građevnoj struci.
 Napisao je mnogo znanstvenih rasprava i odličnih udžbenika s područja šumskih transportnih naprava.
 Bio je dekan Poljopr.-šum. fakulteta škol. god. 1936/37. i 1944/45.
 Odlikovan je Ordenom rada II. reda 1960. godine.

1Šumska prometala. Pola stoljeća šumarstva. Zagreb, 1926.
2Klizanje u luku vertikalne kružnice. Tehnički list, Zagreb, 1928.
3Prilog teoriji klizina. Godišnjak Sveučilišta u Zagrebu, 1929.
4Stanko Flögl, 1931: O putoklizini u krivulji. GŠP vol. 03 s. 158
5O putoklizini u krivulji. G. Š. P. Šum. fak. Zagreb, 1931.
6ŠUMSKA PROMETNA SREDSTVA; UDRUŽENJE STUDENATA ŠUMARSKOG FAKULTETA, ZAGREB 1933. BIB
7Das Riesweg-Längenprofil, Tharandter forst, Jahrbuch, 1934.
8Linija klizine jednolične brzine, Tharandter forst, Jahrbuch, 1934.
9Stanko Flögl, 1935: O utjecaju zraka na otpor šumskih klizina. GŠP vol. 04 s. 65
10Stanko Flögl, 1935: Linija klizine jednolične brzine. GŠP vol. 04 s. 85
11O utjecaju zraka na otpor šumskih klizina. G. S. P, Šumarski fak. Zagreb 1935.
12Prof. ing. S. Flögl., 1941: Ing. J. Klemenčić: Optimalna gustoća šumskih prometala.. Š.L. 10, s.460 PDF
13Dinamika šumskih željeznica. Š. L. 1942.
14Dinamika koturača. Ibid.
15Konstrukcija gradijante ceste ili puta najvećeg uspona. Tehnički vjesnik, Zagreb, 1942.
16Ing. St. Flögl, 1942: Dinamika šumske željeznice. Š.L. 8-9, s.225 PDF
17Ing. St. Flögl, 1942: Dinamika koturače. Š.L. 10-12, s.289 PDF
18O nasadima uz ceste. Š. L. 1943.
19Prof. Ing. S. Flögl, 1943: O nasadima uz cestu.. Š.L. 7-8, s.189 PDF
20Osnovna građevna mehanika, Zagreb, 1947., s. 1-429.
21OSNOVNA GRAĐEVNA MEHANIKA; POLJOPRIVREDNI NAKLADNI ZAVOD, ZAGREB 1947. BIB
22Građevna mehanika. Poljopriv, nakladni zavod. Zagreb 1948., s. 1-428.
23Naprave za utovar u šumi, (s Lovrić, N. ). Tehnički pregled, Zagreb, 1949.
24Gradnja mostova na šumskim putovima i prugama. Zagreb, 1949.
25Naprave za utovar u šumi, (s. Lovrić, N. ). Tehnički pregled l, 1949., Zagreb, s. 30-31.
26Gradnja mostova na šumskim putevima i prugama. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1950., s. 1-448.
27GRADNJA MOSTOVA NA ŠUMSKIM PUTOVIMA I PRUGAMA; NAKLADNI ZAVOD HRVATSKE, ZAGREB 1950. BIB
28Stanko Flogl, 1953: Kočna gradijanta šumskih klizina. GŠP vol. 11 s. 239
29Kočna gradijanta šumskih klizina. G. S. P, Šumarski fakultet Zagreb, 1953.
30Kočna gradijanta šumskih klizina. G. S. P. 11, 1953., Š. F. Zagreb, s. 239-310.
31Gradnja šumskih putova i pruga. Zagreb, 1955.
32GRADNJA ŠUMSKIH I PUTOVA I PRUGA; POLJOPRIVREDNI NAKLADNI ZAVOD, ZAGREB 1955. BIB
33Stanko Flögl, 1957: Brzina klizanja u zavojicama šumskih klizina. GŠP vol. 13 s. 281
34Brzina klizanja u zavojicama šumskih klizina. G. S. P. Šum. fak. Zagreb 1957.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 LOVRIĆ, Ninoslav: Prof. ing. S. Flögl, ŠL 7-10/1975, s.395 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM