HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9187
ime FRANČIŠKOVIĆ, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9187)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 8. 1901.Praputnjak /Bakar/
apsolvirao1923.
diplomirao1924.
doktorirao1960.Šumarski fakultet u Zagrebu
djelovao Lokve, Delnice, Karlovac, Krapina, Zagreb, Istra, Rijeka
umro27. 12. 1979.Rijeka Šumarstvo je studirao na Gospodarsko- šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1924, a na istom, tada Poljopr.-šum. fakultetu, doktorirao je 1960. god.
 Zaposlivši se, najprije je surađivao na ukidanju agrarne reforme za veleposjede Thurn-Taxisa, Ghyczija i Neuebergera (1932).
 Prije Drugoga svj. rata službovao je u Lokvama, Delnicama, Karlovcu i Krapini te u Ministarstvu šuma i rudnika u Beogradu, a poslije rata radi na organizaciji šumarstva u Istri (1945-1947). Do kraja radnog vijeka posvetio se radu u drvnoj industriji. Od 1949. do 1964. radi u Institutu za drvno-industrijska istraživanja, u Zagrebu, odnosno Institutu za drvo, a zatim u Ekonomskom institutu u Rijeci.
 Od 1950. do 1964. Urednik je časopisa "Drvna industrija".
 Napisao je znatan broj radova s područja šumarstva, pretežito drvne industrije. Jedan je od bardova hrvatske drvne industrije.

1Stjepan Frančišković, 1927: Šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn Taxis u zapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 9, s.409 PDF
2Ing. S. Frančišković, 1928: O rentabilnosti bukve.. Š.L. 6-7, s.283 PDF
3Ing. S. Frančišković, 1929: Problem rentabilnosti gospodarenja u šumama visokog krša.. Š.L. 6-7, s.252 PDF
4Ing. S. Frančišković, 1938: Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.. Š.L. 8-9, s.428 PDF
5Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama. Ibid. 1938., s. 428-450 i 469-506; Ibid. 1939., s. 700-707.
6Ing. St. Frančišković, 1939: Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.. Š.L. 12, s.700 PDF
7Ing. S. Frančišković, 1940: Fotogrametrija u službi taksacije.. Š.L. 10, s.473 PDF
8Ing. S. Frančišković, 1940: Manuelni rad u šumskoj privredi.. Š.L. 11, s.550 PDF
9Ing. S. Frančišković, 1940: Savremeni problemi uređivanja šuma u Njemačkoj.. Š.L. 12, s.591 PDF
10Ing. Stj. Frančišković ., 1941: Socijalne tendencije u modernom šumarstvu.. Š.L. 4, s.125 PDF
11Ing. S. Frančišković, 1941: Impresije s naučnog puta po Njemačkoj.. Š.L. 6, s.213 PDF
12Ing. S. Frančišković, 1941: Primjetbe mojem referatu o problemima uredjivanja šuma u Njemačkoj (odgovor kol. g. ing. Lageru).. Š.L. 7, s.314 PDF
13Ing. Stj. Frančišković, 1942: Kritika obračuna normalne drvne zalihe.. Š.L. 3, s.69 PDF
14Ing. Stj. Frančišković, 1942: Intersylva II. godište br. 1. i 2.. Š.L. 6-7, s.202 PDF
15Ing. Stj. Frančišković, 1943: Intersylva II. godište br. 3. i br. 4. III. godište br. 1. i 2.. Š.L. 2, s.56 PDF
16Ing. S. Frančišković ., 1944: Intersylva br. 3.—4. 1943. g.. Š.L. 5-6, s.106 PDF
17Motorne lančane pile, (s. Benić, H. ). Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1949., s. 1-108.
18MOTORNE LANČANE PILE; NAKLADNI ZAVOD HRVATSKE, ZAGREB 1949. BIB
19ing. S. Frančišković, 1950: Naši tartufi. Š.L. 1-2, s.23 PDF
20ing. S. Frančišković, 1950: Novatori i racionalizatori u šumskoj industriji. Š.L. 1-2, s.78 PDF
21S. Frančiškvić, 1950: »Steypack« — tvrdo drvo proizvedeno iz nekih četinjača (tal.). Š.L. 5, s.215 PDF
22DRVNA INDUSTRIJA; Generalna direkcija drvne industrije NR Hrvatske, Zagreb 1951. BIB
23Prirodno sušenje drveta. Zagreb, 1951.
24Bukovi željeznički pragovi. - II. Drvna industrija 5, Zagreb, 1951., s. 1-5.
25Iskorišćivanje otpadaka u vezi s napretkom u preradi drveta. Ibid., 9., s. 1-6.
26PRIRODNO SUŠENJE DRVETA; ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB 1951. BIB
27Dovokod-ploče (Dovokod-boards). D. I. 10-12, 1952., Zagreb, s. 10-15.
28Ing. S. Frančišković, 1952: Organizacija Instituta za drvno-industrijska istraživanja u Princes Risborough kod Oxforda u Engleskoj. Š.L. 5-6, s.186 PDF
29Kako inozemni stručnjaci ocjenjuju nasu industriju furnira i šperploča, (sa Štajduhar, F. ). Ibid., 3-4, 1953., s. 3-13.
30Morski drvožderi. Brodogradnja, 1953, s. 171-177.
31Ing. S. Frančišković, 1953: Austro-talijanske uzanse za drvo. Š.L. 9-10, s.404 PDF
32Zaštita drveta pod vodom. Tehnički pregled, 1954., s. 18-23.
33Frančišković ing. Stjepan, 1954: Elementi čvrstoće šperovanog drveta. Š.L. 5-6, s.263 PDF
34Zastrta površina u prebirnoj šumi. Anali Instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU, 1955., I., s. 429-486.
35Frančišković ing. Stjepan, 1955: Drvna industrija u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.491 PDF
36Frančišković ing. S., 1955: Institut za drvno-industrijska istraživanja. Š.L. 11-12, s.539 PDF
37DRVNA INDUSTRIJA JUGOSLAVIJE 1945-1955; INSTITUT ZA DRVNO INDUSTRIJSKA ISTRAŽIVANJA, ZAGREB 1956. BIB
38Varijabilnost apsolutnih brojeva stabala i kružnih ploha u prebirnom uzgoju. Ibid., 1957, II., s. 37-59.
39Frančišković S., 1958: Uspomeni Josipa Ressela. Š.L. 3-4, s.132 PDF
40Frančišković S. i Gjaić M., 1959: Razvoj i uloga željezničkog praga. Š.L. 8-9, s.313 PDF
41Frančišković Stjepan, 1960: Korišćenje drva listača tanjih dimenzija. Š.L. 11-12, s.406 PDF
42Frančišković S., 1962: Šumarska ekonomika u svjetlu američke nauke. Š.L. 9-10, s.350 PDF
43Frančišković S., 1963: Potreba za šumarskim stručnjacima u svijetu. Š.L. 1-2, s.86 PDF
44Frančišković S., 1963: Centar za šumarsku dokumentaciju u Rumunjskoj. Š.L. 3-4, s.154 PDF
45Frančišković S., 1963: Šuma i budućnost čovječanstva. Š.L. 3-4, s.155 PDF
46Frančišković S., 1963: Industrija u akciji pošumljavanja.. Š.L. 9-10, s.404 PDF
47Frančišković S., 1964: Racionalizacija šumskog gospodarstva u Švedskoj. Š.L. 1-2, s.86 PDF
48Frančišković S., 1964: Sekcija za historiju šuma u međunarodnom savezu šumskoistraživačkih ustanova.. Š.L. 1-2, s.87 PDF
49Frančišković S., 1964: Avion u službi zaštite šuma. Š.L. 5-6, s.275 PDF
50Frančišković S., 1964: Napuštanje pile današnjeg tipa. Š.L. 5-6, s.275 PDF
51Frančišković S., 1964: Simpozijum o parazitarnim bolestima drvlja i o šumskim štetama od insekata. Š.L. 5-6, s.275 PDF
52Frančišković S., 1964: Aerostat u eksploataciji šuma.. Š.L. 5-6, s.276 PDF
53Frančišković S., 1964: Pošumljavanje velikih površina pomoću helikoptera. Š.L. 5-6, s.276 PDF
54Frančišković S., 1964: Budućnost upotrebe drva. Š.L. 11-12, s.544 PDF
55Razvoj šumskog gospodarstva u zapadnohrvatskom visočju. Ibid., 1965., III., s. 43-269.
56Zaštita šuma u propisima Mošćeničkog statuta. Jadranski zbornik VI., Rijeka i Pula 1966.
57Šumarski toponimički elementi u u zapadnohrvatskom kršu. Ibid., VII., 1969.
58Iz prošlosti grobničkih šuma. Dometi VII., Rijeka 1974.
59S. Frančišković, 1977: POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE kroz stranice Šumarskog lista 1876—1976.. Š.L. 3-4, s.195 PDF
60S. Frančišković i E. Antonijević, 1977: Nikola Šepić, dipl. inž. šum.. Š.L. 10-12, s.554 PDF
61Šumsko gospodarstvo Čabarskog feuda. Starine JAZU, 57., 1978.
62S. Frančišković, 1978: PIUSSI, P.: Un inventario forestale del XVIII secolo per i boschi costieri dell´alto Adriatico. Š.L. 4-5, s.192 PDF
63Frančišković, S., 1981: Mrav kao zaštitnik šume. Š.L. 1-2, s.92 PDF

nedeterminirano:
64ZNAČAJNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šumarska bibiliografija 1900-1946.
 Kauders, A.: Šumarska bibliografija 1946 - 1955.
 ***ŠE I, JLZ, Zagreb, 1980., s. 584.
 *** ŠL 1980., s. 291, 1941., s. 264-266.
 Piškorić, O.: Frančišković Stjepan, HBL 4, Zagreb 1998., s. 291.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Promocije Frančišković dr. Stjepana i Jovančević dr. Milorada, ŠL 11-12/1960, s.408 PDF
 PRPIĆ, Branimir: Dr STJEPAN FRANČIŠKOVIĆ, ŠL 5-6/1980, s.291 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM