HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9198
ime FRČO, Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, stručni suradnik za projektiranje
     


lokacija

rođen16. 10. 1931.Grubišno Polje
apsolvirao1955.
diplomirao1956. Sin Josipa i Ane r. Prenosil. Slovak, hrvatski državljanin, rimokatolik. Potječe iz seoske obitelji. Osnovnu je školu završio u Grubišnom Polju, a gimnaziju u Koprivnici.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1956. g. Specijalizirao se za "šumske komunikacije".
 Poslije diplomiranja zaposlio se u DIP-u "Bjelopolje" na mjestu referenta za eksploataciju šuma (10.2.1956.-31. 13. 1956. ) Nakon toga postavljen je za pomoćnika u-pravitelja Šumarije Daruvar (1.1.1957.-20.2.1958.). Slijedeće radno mjesto bilo mu je u DIK "Papuk" Pakrac, gdje je bio na kapitalnoj izgradnji od 21.2.1958. do 31.7.1963. g. Nakon toga rukovoditelj je građevinarstva u S. G. Daruvar (1.8.1963.-31. 13. 1963. ).
 Od početka 1964. g do 30.6.1979. g bio je projektant u S. G. "Mojica Birta" Bjelovar i obavljao je nadzor nad građevinskim objektima. Tada prelazi na mjesto rukovoditelja OOUR-a Građevinarstvo u istom S. G. (21.6.1979.-31.12.1981.).
 Od 31.1.1983. do 31.8.1985. bio je u ŠIDIB Bjelovar referent šumske proizvodnje. Nakon toga, prelazi na mjesto referenta pripreme rada u S. G. "Mojica Birta" (1.9.1985.-31.12.1990.). Na tom mjestu ostaje i nakon reorganizacije hrvatskog šumarstva; radi u J. P. "Hrvatske šume", Uprava šuma Bjelovar od početka 1991. do 30.3.1993., a nakon toga u istoj je Upravi šuma stručni suradnik za projektiranje (1.4.1993.-31.12.1995.), a nakon toga odlazi u mirovinu.
 Prelazni dio radnog vijeka radio je na projektiranju šumskih komunikacija: pruga, cesta i mostova, a obavljao je i nadzor nad izgradnjom svih objekata, uključujući i objekte visokogradnje ("Parketara" Pakrac, Šumarija Ivanska, Bjelovar, Garešnica, Meh. rad. Daruvar).
 Primio je "Zlatnu plaketu" -za poseban doprinos unapređenju šumarstva povodom stote obljetnice organiziranog šumarstva Bilogorsko - Podravske regije 1974. g. i "Povelju" Jug. poljoprivredno-šumskog centra - službe šumske proizvodnje od 1958. do 1984. g.-za izvanredno zalaganje na razvoju i unapređenju šumarstva i plantažne proizvodnje drveta.

1Izgradnja šumskih komunikacija i ostalih objekata. Zbornik "Sto godina šumarstva Bjelovarsko-podravske regije", Bjelovar, 1974., s. 321-338.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM