HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9211
ime GABRIĆ, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9211)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen5. 6. 1943.Aržano /Imotski/
apsolvirao1967.
diplomirao1968.
umro17. 10. 2011.Slatina

 Sin Ivana i Ruže r. Golubović. Hrvat, katolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Slatini 1959.g., a gimnaziju u Virovitici.
 Šumarstvo je studirao na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 1968. godine.
 Nakon diplomiranja (1969.) zaposlen je kao pripravnik u Šumariji Slatina. Od 1970. do 1973.g. radi kao referent uzgoja Suma u istoj Šumariji, a narednih deset godina (do 1983.) upravitelj je Šumarije Slatina.
 Uslijedilo je radno mjesto direktora OOUR-a "Papuk" Slatina (1983.-1990.). Od 1990. zaposlen je u "HŠ" kao upravitelj Šumarije Slatina Uprava Šuma Našice.
 Dugogodišnji je član hrvatskog Društva inženjera i tehničara odnosno HŠD.

Umro 17. listopada 2011. u Slatini.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM