HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9215
ime GALOVIĆ, Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9215)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen31. 3. 1942.Ozalj
apsolvirao1971.
diplomirao8. 4. 1972.
umro17. 1. 1992.Zagreb

 Osnovnu je školu pohađao u Karlovcu, a gimnaziju u Zagrebu. Maturu je položio 1962.g.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1962. na Šumarskom fakultetu
 Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 8.4.1972.
 Prvi radni odnos zasniva 1972.g. u Institutu za šumarska istraživanja Jastrebarsko gdje je radio na poslovima tipološkog uređivanja šuma, a sudjeluje i u istraživanjima o uzrocima sušenja jele u Gorskom kotaru. Takvim radom postiže širinu dobrog stručnjaka. U Institutu radi na projektnim zadacima do 1977.g. Od 17.1.1977. do 1979.g. obavlja poslove šum. inspektora na području tadašnje Zajednice općina Zagreb, a 13.9.1979. dolazi u Šum. gospodarstvo Zagreb na poslove referenta za uzgoj šuma u Šumariji Zagreb. Dne 1.4.1985. postavljen je za upravitelja Šumarije Zagreb na kojoj ga je dužnosti zatekla iznenadna smrt 17.1.1992.
 "Njegov rad u posljednjih dvanaest godina vezan je za Medvednicu, pa je kao upravitelj Šumarije i kao sudionik svih dogovora koji se odnose na šume i šumske površine, upoznat sa važnijim događajima u ovom parku prirode. Kao vrstan poznavalac struke i ljubitelj Medvednice, koju je nadasve volio, cijeneći značaj tih šuma, koje predstavljaju pluća grada Zagreba predano radi i poduzima mjere za unapređenje uzgoja i očuvanja šuma Medvednice". (D. Kon-dres)

 *** ŠIM 1986., s. 117.
 Kondres, D.: Ante Galović, dipl. ing. šum. (1942. - 1992.). Šum. list 6-8, 1992., s. 383-384.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KONDRES, Dragutin: ANTE GALOVIĆ, dipl. inž. (1942-1992), ŠL 6-8/1992, s.383 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM