HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9219
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1962.

 Sin Stjepana i Terezije r. Zbinjovsky. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Požegi: osnovnu je školu završio 1954., a gimnaziju 1958.g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1962.
 Cijeli radni vijek proveo je na području Uprave šuma Požega. Radio je u Taksaciji Požega, bio je referent za uzgoj šuma u Šumariji Kamensko, referent za iskorišćivanje Suma u istoj Šumariji i upravitelj te Šumarije. Zatim, bio je upravitelj, pa direktor Mehanizacije Požega.
 Neko je vrijeme bio stručni suradnik za Lovstvo i ekologiju Uprave šuma Požega, te opet prelazi za upravitelja Radne jedinice Mehanizacije i građevinarstva Požega.
 Osim redovnih poslova, bavio se projektiranjem i izvođenjem radova u lovstvu, zatim projektiranjem mehanizacije u šumarstvu i izvođenjem tih projekata do njihovoga završetka.
 U tijeku radnog vijeka sudjelovao je na kongresima i stručnim skupovima u zemlji te u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj i Rusiji.
 Bio je sve vrijeme aktivan član lovačkih i šumarskih društava.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM