HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9220
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9220)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1976.
diplomirao2. 3. 1977.

član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1991

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vlade i Reze r. Veić. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Čaglinu 1967., a gimnaziju u Požegi 1971.
 Šumarstvo je studirao u Zagrebu. Diplomirao je 2.3.1977.
 Stručni je suradnik za uzgoj. Živi u Novoj Gradiški.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM