HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9221
ime GAŠPARAC, Mario
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9221)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 5. 1956.Delnice
apsolvirao1982.
diplomirao1983.
karijera1994.OOUR Delnicereferent održavanja
1991.UŠ Delnicerevirnik, ss za građevinarstvo, upravitelj šumarije
umro22. 2. 2021.Delnice Sin Branka i Branke r. Petranović. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Delnicama 1971., a gimnaziju 1975.g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1983. godine.
 Prvo radno mjesto bilo mu je ono referenta održavanja u OOUR -u Delnice (1984.). Naredne godine bio je referent pripreme rada u OOUR-u za iskorišćivanje šuma Delnice. Uslijedilo je radno mjesto upravitelja radne jedinice CMS Lučice u istoj osnovnoj organizaciji. Od 1987. do 1990. bio je referent pripreme rada radne jedinice Delnice istog OOUR-a.
 Osnivnjem Hrvatskih šuma 1991. revirnik je u Šumariji Delnice. Na mjestu stručnog suradnika za pripremu rada u Upravi šuma Delnice proveo je dvije godine (1992.-1993.), a stručnim suradnikom za građevinarstvo i investicije Uprave šuma Delnice postavljen je 1994. Potom je nakon toga više godina obnašao i funkciju upravitelja šumarije Delnice. Potom je više godina obnašao funkciju upravitelja Šumarije Delnice, da bi na kraju radio kao stručni suradnik za pripremu rada u proizvodnom odjelu Uprave šuma Podružnice Delnice.
 Bio je član je HŠD. Živio u Delnicama. Umro je 22. 2. 2021., netom prije odlaska u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 DIKLIĆ, Milivoj: Mario Gašparac, dipl. ing. šum. (25.05.1956. – 22.02.2021.), ŠL 1-2/2022, s.94 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM