HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9222
ime G., Miljenko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9222)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao8. 4. 1988.
karijera1. 5. 1988.Delnice

član HŠD ogranak
Delnice

1993

NP Risnjak

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Marije r. Lisac. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Delnicama 1973., a gimnaziju 1977.g.
 Šumarstvo je studirao na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 8.4.1988. obranivši diplomski rad iz područja ekologije Suma pod naslovom: "Ekološke značajke zapadnog dijela masiva Risnjaka s posebnim osvrtom na klimu šume".
 Prvo zaposlenje dobiva u Goransko-primorskom ŠG Delnice 1.5.1988. u Odjelu za uređivanje šuma Delnice. Nakon jednogodišnjeg staža radi kao pedolog, a od 1.1.1991., osnivanjem JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb - UŠ Delnice, kao taksator u istom odjelu.
 Pokazavši izuzetnu sklonost zaštiti prirode, 1.12.1996. napušta Šumarstvo i odlazi u Upravu NP "Risnjak" Crni Lug na radno mjesto stručnog suradnika za zaštitu Suma.
 Sudjelovao je na stručnim skupovima "Umiranje Suma", održanom u Zagrebu 1989.g. i "Uređivanje privatnih Suma", također u Zagrebu 1994.
 Član je HŠD. i član Komisije za zaštitu prirode pri HPS.

1Posebno zaštićeni objekti prirode. Lovac 7,1996., s. 50-51.
2Novi nalazi imisije teških metala u Nacionalnom parku "Risnjak", (s Vrbek, B.). Radovi, l (27), 1997., ŠI Jastrebarsko, s. 65-75.
3Natura 2000 an Large Carnivors in Gorski Kotar; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2009. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠIB 1996., s. 59-64.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM