HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9229
ime G., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9229)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao20. 12. 1990.

 Sin Joze. Hrvat. Otac mu je u vrijeme studija bio umirovljenik, a majka mu je domaćica. Žive u Zaprešiću. Srednju školu završio je 1983. pa je upisao studij šumarstva 1.10.1983. na ŠF u Zagrebu.
 Diplomirao je 20.12.1990. iz područja Šumske melioracije krša. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Pošumljavanje običnim borom i običnom smrekom na području visokog krša Šumarije Livno".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM