HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9230
ime G., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9230)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1965.
diplomirao1966.

 Sin Dragica i Jelene r. Oparnica. Srbin hrvatskoga državljanstva, porijeklom pravoslavne vjere. Potječe iz seosko radničke obitelji sa desetoro djece. Osnovnu je školu završio u Tušiloviću 1940.
 Za II. svjetskog rata u Beogradu završio je tri razreda gimnazije i početkom 1947. godine zapošljava se u Saobraćajnoj posti broj 2, gdje radi do 13.10.1948.
 Zatim se vraća u rodni Tušilović, upisuje privatno večernju gimnaziju, izvanredno i srednju Šumarsku školu u Karlovcu, drvarski smjer. Odlazi u Srednju šumarsku školu u Plaški i završava je 1951. sa zvanjem šumarski tehničar.
 Zapošljava se u ŠG "Viševica" u Rijeci, u Odjelu za uređivanje šuma (1.1.1952.-31.3.1954.), a nakon toga nastavlja rad u Odjelu za uzgoj i zaštitu šuma. Na tom radnom mjestu ostaje do 31.3.1955. kada na osobni zahtjev prelazi u Šumariju Rab gdje se bavi pošumljavanjem i djelomičnim hortikulturnim oplemenjivanjem hotela na Rabu. Nakon toga odlazi na studij na Šumarski fakultet u Sarajevo, gdje je i diplomirao 1966. U tijeku studija zaposlio se u poduzeću za ekonomsku propagandu "Forum" u Sarajevu, gdje je radio godinu dana. Odmah poslije diplomiranja zaposlio se u "Lukadrvu" u Rijeci (31.1.1967.-15.2.1969.). Temeljem natječaja primljen je 17.2.1969. u Odjel urbanističko - tehničkih službi, na radno mjesto referenta za hortikulturu. Na tom je radnom mjestu do odlaska u mirovinu 1.7.1990. Radio je privremeno na pripremi građevinskog zemljišta za naknadu šteta za pravičnu procjenu usjeva i nasada. Ostalo radno vrijeme u svojstvu Nadzornog organa pri izvođenju radova sudjelovao je u projektnoj dokumentaciji za hortikulturno uređenje stambenih naselja grada Rijeke. Na tim je poslovima proveo vise od 21 godinu.
 Poslijediplomski studij upisao je 1971.g. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu iz područja oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata. Položio je sve kolegije (12) osim osnova regionalnog planiranja sa urbanom sociologijom, ali nije magistrirao.
 Osim redovnih zaduženja ing. se Generalović dragovoljno uključivao u razne društvene akcije: osobito "ozelenjivanja", zaštite i oplemenjivanje površina u Rijeci i području Zajednica općina Rijeka; stručni član Štaba omladinskih radnih akcija, član Komisije za financiranje i unapređenje šumskoga zemljišta uz jadransku obalu, član Općinskog odbora za zaštitu čovjekove okoline, član Društva "Naša djeca", član stručne komisije za uređivanje centra Rijeke i član Štaba za gradnju Sportsko-rekreacijskog centra "Preluk" i drugo.
 Sudjelovao je na većem broju stručnih i znanstvenih skupova:
 - na stručnom savjetovanju: Budimpešta, Bratislava, Brno i Prag, od 3. do 6.9.1970.;
 - u službenom posjetu delegacije Poglavarstva Pariza u svezi s urbanističkim razvojem opće komunalne djelatnosti (27.9.1973.);
 - na II. kongresu ekologa, Zadar -Plitvice 1.-7.10.1979.;
 - na simpoziju o ekološkoj valorizaciji krša, Split 18.-20.10.1976.;
 - na III. simpoziju ekologa u Sarajevu 1984.g.
 - na simpoziju Ekološki i privredni aspekti propadanja šuma, Zagreb, 5.-6.10.1988.
 Radio je mnogo i na popularizaciji hortikulturne i ekološke problematike, napisao je mnogo novinskih članaka i prikupio opsežnu stručnu fototeku.
 Za svoj zaslužan rad primio je nekoliko priznanja (Rijeka 1981., 1983., 1987. i dr.).
 Član je EUROCOAST-a - Hrvatska udruga Zagreb, Hrvatskoga šumarskog društva Zagreb i Hrvatskoga hortikulturnog društva Zagreb.

1Planirati zelene površine. Komunalna privreda br. 91,1977., Rijeka, s. 8.
2Čuvanje postojeće flore kod izgradnje raznih objekata. Hortikultura 2-3, 1977., Zagreb, s. 123.
3Uređivati okoliše. Komunalna privreda br. 93,1978., Rijeka, s. 7.
4Razmatranja o projektiranju pejzažno-vrtne arhitekture urbanističkih riječkih površina. Hortikultura l, 1978., Zagreb, s. 13-15.
5Značenje gradskog zelenila i hortikulturna problematika u humanizaciji urbanih prostora Rijeke i njene regije. Hortikultura l, 1980., Zagreb, s. 1-7.
6Odnos Čovjeka prema prirodi. Narodni zdravstveni list br. 247-248,1980., Rijeka, s. 3-4.
7Opće značenje zelenila u gradu. Novi list br. 94,1980., Rijeka, s. 5.
8Zelenilo i razvoj grada. Novi list br. 95,1980., Rijeka, s. 5.
9Utjecaj vegetacije na gradske uvjete života. Narodni zdravstveni list br. 244, 1980., Rijeka, s. 7.
10Zelenilo kao pluća grada. Novi list br. 96,1980., Rijeka, s. 7.
11Izvor buke i zelenilo. Novi list br. 97, 1980., Rijeka, s. 7.
12Održavanje i Čuvanje zelenih površina. Novi list br. 98,1980., Rijeka, s. 7.
13Priroda i parkovni objekti općine Rijeka, (sa suradnicima). Rukopis knjige, Rijeka 1992. Ibid., Hortikultura 1-4,1996., Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Vice Ivančević: MILAN GENERALOVIĆ dipl. ing. šum. (1928–2012), ŠL 11-12/2013, s.668 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM