HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9239
ime GILIĆ, Andro
zvanje
zanimanje     
dr. geofizike, honorarni docent, sveučilišni nastavnik i znanstveni suradnik
     


lokacija

rođen1889.Rijeka
doktorirao Beč
umro15. 9. 1997.Volosko

 Po doktoratu u Beču i gimnazijskoj nastavničkoj službi u Opatiji, postavljen je 1918.g. za asistenta, a zatim opservatora u Zavodu za meteorologiju i geodinamiku u Zagrebu.
 Od prof. dr. A. Mohorovičića preuzima 1919. i kao honorarni docent održava nastavu iz meteorologije i klimatologije slušačima šumarstva i Tehničke visoke škole u Zagrebu, do 1924. kad prekida državnu službu.
 Iza II. svjetskog rata ponovno se vraća u Geofizički institut, gdje (1948.-1952.) radi kao znanstveni suradnik, ali i predaje na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu sve do prijevremenog umirovljenja zbog bolesti.
 Tijekom svoje djelatnosti objavio je niz referata u domaćim i stranim časopisima, koji su svi, uz tridesetak ostalih radova, iz područja meteorologije, seizmologije, astronomije i oceanografije.

1Der tägliche Gang der relativen Feuchtigkeit auf dem Sonnblickgipfel (3106 m) von 1899 bis 1910. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, Ha, 127: 2229-2251, Wien 1918.
2Seizmička djelatnost u Hrvatskoj, Slavoniji i Međimurju godine 1933. Had Geofizičkoga zavoda u Zagrebu, 1: 1-7, Zagreb 1923.
3Sunčeve pjege u 1950. godini. Glasnik matematičko - fizički i astronomski, H/7: 115-121., Zagreb 1952.
4Fotografska opažanja Sunca za vrijeme pomrčine dne 15.11.1961. Radovi Geofizičkoga zavoda u Zagrebu, IH/14: 7-12, Zagreb 1967.
5Geofizička istraživanja na Hvaru za vrijeme totalne pomrčine Sunca 15. veljače 1961., (u suradnji). Geofizički zavod PMF-a, Radovi, ser. III. 62. pp., Zagreb 1967.

nedeterminirano:
6NEKI ZNAČAJNIJI RADOVI

 *** Šum. nastava, s. 197, 420-421.
 Penzar, B. i suradnici: Geofizički zavod Zagreb 1861-1986., Geofizika, Vol. 3 Suppl., s. 1-134., Zagreb 1986.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM