HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9242
ime GJAIĆ, Matija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9242)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 2. 1912.Hrvatska Kostajnica
apsolvirao1934.
diplomirao1935.
karijera1936.Zagreb, Direkcija šuma
djelovao Zagreb, Sisak, Petrinja
umro27. 11. 1989.Zagreb

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1933.-34., a diplomirao 1935.
 Naredne godine zaposlio se u Direkciji šuma u Zagrebu, a 1939. postaje tajnikom Šum. fakulteta u Zagrebu. Godine 1941. imenovan je generalnim direktorom Šumarskog veleobrtnog d.d. Belišće.
 Komercijalno-tehn. rukovoditelj DI Sisak postao je 1946, a tehničkim direktorom Šumsko-građevnog poduzeća u Petrinji 1949. Godinu dana kasnije (1950) dodijeljen je Izolitu Zagreb kao tehnolog suradnik, a 1952. dolazi u tadašnji Institut za drvnoindustrijska istraživanja, kasnije prozvan Institutom za drvo, gdje ostaje do umirovljenja.
 Bio je svestran: radio je u šumarstvu, drvnoj industriji, primarnoj mehaničkoj preradi i organizaciji rada.
 U šumarstvu radi već kao student na geodetskim poslovima i uređivanju šuma i park-šuma. U šumarskom graditeljstvu izrađuje i razrađuje idejne projekte šumskih objekata, pruga, lugarnica i drugih zgrada.
 U kemijskoj preradi drva radi na poslovima proizvodnje tanina - rotacijskim uređajima za ekstrakciju tanina i sitne praskaste sirovine; radi na plantažnom uzgoju rujevine (Rhus typhina); na ekstrakciji tanina metodom gustih sokova; na bistrenju tanina metodom sulfitiranja; na izradi sječkalice za usitnjavanje taninskog drva bez mehaničkog pritiska; na projektiranju tvornice ploča vlaknatica od izluženog taninskog triješća.
 Radi na poslovima hidrolize drva, suhe destilacije i impregnacije drva. U mehaničkoj preradi drva radi na metodama kontrole kvalitete u pilanarstvu; na iskorišćivanju piljevine za proizvodnju briketa; na konstruiranju novog tipa sušionica s poprečnim ventilatorima; na sušenju drva u organskim parama i tekućinama.
 Napisao je Priručnik za brušenje tračnih pila i Priručnik za mehaničku preradu drva.
 Bio je praktičar i teoretičar. Nemoguće je nabrojiti sve njegove doprinose drvnoj struci u praksi. Sastavio je investicijski program za pilane u Garešničkom Brestovcu, Slav. Brodu, Mazinu, Vrhovinama, Dugom Selu, Vinkovcima i Podracima; za tvornicu parketa u Đurđenovcu, Novoselcu, Slav. Brodu i Dvoru; za tvornicu ploča u Đurđenovcu i Slav. Brodu; za tvornicu bačava u Dvoru; za rekonstrukciju tvornice drvne galanterije u Požegi, Prezidu i Vratima; za tvornicu pokućstva u Novoselcu, Bregani i Virovitici; izradio je invest. program tvornice građevne stolarije Drvorad u Zagrebu; za izgradnju tvornice briketa u Rijeci, izgradnju Srednje tehničke škole u Virovitici i dr.
 Od istraživačkih radova za pripomenuti je uvođenje u proizvodnju i primjenu mozaik-parketa s angažiranjem na izradbi PVAC-ljepila za postavljanje toga parketa; istraživački radovi na tehnološko-proizvodnom procesu i ekonomičnosti pilanske prerade cjepanica i tanke oblovine; istraživanje ekonomičnosti rada u tehnološkom procesu pilanske prerade tračnim pilama; istraživački rad na obradi, oštrenju i održavanju pilnih traka jarmača i kružnih pila, te gospodarenju alatom; istraživački rad na mehanizaciji pilane traktorima i dizalicama; istraživački rad na tehnološki i ekonomski optimalnim parionicama drva te istraživački rad na rekonstrukciji sušionice za drvo V-49 te na sušenju petrolatima.
 Znanje njemačkoga, talijanskoga, francuskog i engleskoga jezika omogućilo mu je da neposredno prati razvitak inozemnih tehničkih dostignuća i da ih koristi i primjenjuje kod nas.
 Napisao je i objavio mnogo stručnih članaka u hrvatskim i slovenskim stručnim časopisima.
 Stekao je velik ugled u zemlji i inozemstvu.

1Gozdovi in lesna industrija v Sibiriji. Gozd. vestnik l, 1948., Ljubljana, s. 28.
2Osvrt na knjigu Poljanica "Zaštitna tehnika u drvnoj industriji". Drvna industrija, Zagreb 1953.
3Kako možemo iskoristiti pilanske otpatke četinjača. Drvna industrija 5-6, Zagreb 1953., s. 5-7.
4Godišnja skupština Sekcije za drvo Savezne spoljnotrgovinske komore. Drvarski glasnik 7, Beograd, 1955., s. 4.
5Rad i zadaci Drvarskog instituta u Milanu. Drvna industrija 11-12, Zagreb 1955., s. 23-24. + 2 si.
6Gozdno bogatstvo Gorčije. Gozd. vestnik 5, Ljubljana 1955., s. 141-142.
7Obrada širokih pilanskih traka. Drvna industrija, Zagreb 1956.
8Prvo domaće postrojenje za briketiranje. Drvna industrija, Zagreb 1957.
9Nekoliko postavki u vezi mehanizacije pilanske prerade drva. Drvna industrija, Zagreb 1960.
10Noževi kao alat za obradu. Drvna industrija, Zagreb 1963.
11PROZOR I NJEGOVI PRIKLJUČCI; POSLOVNA ZAJEDNICA ŠUMARSTVA PRERADE DRVA I PROMETA DRVNIM PROIZVODIMA I PAPIROM o.sol.o. ZAGREB, Zagreb 1979. BIB
12

nedeterminirano:
13VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 109,113, 236.
 *** Šum. nastava, (pod Đaić), s. 358.
 Tomašević, J.: In memoriam, Matija Gjaić, dipl. ing. (1912 - 1989). Šum. list 6-8, 1990., s. 333-334.
 *** HŠŽ leksikon l, (pod Đaić), s. 282.
 *** HŠD 1996., s. 220.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMAŠEVIĆ, Josip: MATIJA GJAIĆ, dipl. inž. (1912—1989), ŠL 6-8/1990, s.333 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM