HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9245
ime G., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9245)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1969.
diplomirao1970.

 Sin Mate i Slavice r. Kajfeš. Hrvatske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Delnicama: osnovnu je školu završio 1947., a gimnaziju 1955.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1970.
 Još za vrijeme studija zapošljava se u Srednjoj šumarskoj školi Delnice, na kojoj predaje stručne predmete. Godine 1965. prelazi u ŠG Delnice, obavljajući poslove referenta za uzgoj i zaštitu šuma. Nakon diplomiranja 1970.g. preuzima radno mjesto upravitelja RJ Rasadničarstvo, objedinjavajući rad Sjemeništa u Kuželju i rasadničarstva u Mrkoplju.
 Tijekom radnog vijeka neko vrijeme radi u Šumariji Mrkopalj kao referent uzgoja, da bi osnivanjem OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Delnice Goransko - primorskog ŠG Delnice vise godina vodio referadu lovstva, izradivši u tom razdoblju lovnogospodarsku osnovu za lovište "Risnjak". Ustanovljenjem JP "Hrvatske šume" 1991. u UŠ Delnice dobiva radno mjesto stručnog suradnika za zaštitu šuma.
 Sudjelovao je na kongresima i stručnim skupovima u Austriji, Italiji, ČSSR, Švedskoj i bivšoj Jugoslaviji.
 Član je Hrvatskoga šum. društva, odnosno DIT-a šumarstva i drvne industrije.

1Masovnim izlovijavanjem dolazi u pitanje opstanak puha u Gorskom kotaru. Goranski list 189/190., 1988., s. 15.
2Rasadnička proizvodnja. Zbornik Šumsko gospodarstvo Delnice 1960-1980, Delnice 1981., s. 189-194.
3Rasadnici. Zbornik "Deset godina razvitka Šumskog gospodarstva Delnice, Delnice 1970., s. 31-37.
4Rasadnička proizvodnja i šumsko sjemenarstvo Čehoslovačke. Drvosječa 1975., 51, s. 13; 52, s. 10; 53, s. 10 i 55, s. 27.
5Rasadnici (Sjemenište u Kuželju, Rasadničarstvo u Mrkoplju). Monografija "Gorski kotar", Delnice 1981., s. 525-527.
6Snijeg - veliki "štetočina"šuma. Goranski list 1987.: 171, s. 15; 172, s. 15.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM