HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9250
ime G., Milan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., izvanredni profesor Šum. fakulteta u Zagrebu, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9250)   IZMJENE         ISPISlokacija

doktorirao Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za zaštitu šuma i lovstvo, prestojnik
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1971

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu gdje je i diplomirao.
 Po diplomiranju zaposlen je na Šum. fakultetu kao asistent pri Katedri za zaštitu šuma. Završivši na istom Fakultetu poslijediplomski studij i obranivši doktorsku disertaciju, uznapredovao je u zvanje docenta, a zatim izvanrednog profesora. G. 1996. pokrenut je postupak za njegov izbor u zvanje redovnog sveuč. profesora.
 Predstojnik je fakultetskog Zavoda za zaštitu šuma i lovstvo. U škol. g. 1994.-95. i 1995.-96. bio je prodekan Šumarskog odsjeka na Šum. fakultetu u Zagrebu.
 Ističe se u znanstvenom radu ponajviše iz područja zaštite hrvatskih šuma. Bio je voditelj i suradnik mnogih znanstveno-istraživačkih projekata i uspješan tajnik, a onda u jednom mandatu i predsjednik Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao je na mnogobrojnim savjetovanjima, simpozijima i kongresima u zemlji i inozemstvu.
 Objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova te elaborata, poneke u suradnji.
 Bio je aktivan, ne samo na znanstvenom i nastavnom području nego i u društveno-političkom.
 U slobodno vrijeme bavi se i književnim radom, član je HŠD.
 Ostali podaci nisu dostavljeni uredništvu.

1Kišpatić, J., Glavaš, M., Cvjetković, B., 1979: Opasna bolest čempresa u Dalmaciji. Š.L. 4-6, s.131 PDF
2Glavaš, M., 1979: O suzbijanju Scirrhia acicola Siggers u Crvenoj Luci. Š.L. 9-10, s.429 PDF
3Kišpatić, J., Glavaš, M., 1982: Uzgoj crne bazge i koristi od nje. Š.L. 6-8, s.253 PDF
4Prilog poznavanju gljive Ophiostoma quercus (Georgev.) Nannf. u našim hrastovim šumama. Glasnik za šum. pokuse, Pos. izdanje l, 1984., Zagreb, s. 63-94.
5Glavaš, M., 1984: Ceratocystis (Ophiostoma) gljive na hrastovima. Š.L. 11-12, s.505 PDF
6Glavaš, M., 1985: Koristi od obične borovice (Juniperus communis). Š.L. 3-4, s.153 PDF
7Glavaš, M., 1985: Prof. dr JOSIP KIŠPATIĆ: Opća fitopatologija. Š.L. 9-10, s.513 PDF
8Milan Glavaš, 1986: Bolesti lišća i žira hrasta crnike (Quercus ilex L.). GŠP vol. P2 s. 207
9Milan Glavaš, 1986: Važniji uzročnici sušenja borovica. GŠP vol. P2 s. 215
10Bukva i bukove šume Hrvatske, (Beech and beeth forests in Croatia), (sa suradnicima). Rad. Šumar. inst. 21 (69), 1986., Zagreb, s. 1-45.
11Abiotički i biotički uzročnici sušenja bukve, (Abiotic and biotic Causes of Beech dying), (sa Halambek, M. i Harapin, M.). Rad. Šumar. inst. 21 (69), 1986., Zagreb, s. 24-27.
12Bolesti lišća i žira hrasta crnike (Quercus ilex L.,). Glasnik za šum pokuse, Pos. izd. 2,1986., Zagreb, s. 207-213.
13Đuro Rauš, Zvonko Seletković, Joso Vukelić, Milan Glavaš, 1987: Ekološko-vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije »Stupnički lug« pored Zagreba. GŠP vol. P3 s. 255
14Stanje objekata za proizvodnju višegodišnjih biljaka u SR Hrvatskoj u 1987. godini. Glasnik za šum. pokuse 26, 1990., Zagreb, s. 379-391.
15Glavaš, M., 1987: Savjetovanje o ljekovitom bilju održano 16. i 17. listopada 1987 godine. Š.L. 10-12, s.686 PDF
16Glavaš, H., 1987: Prof. dr. ZLATKO VAJDA. Š.L. 10-12, s.691 PDF
17Ivan Spaić, Milan Glavaš, 1988: Uzročnici šteta na hrastu lužnjaku u Jugoslaviji. GŠP vol. 24 s. 199
18Glavaš, M., 1988: Ljekovitost i druge koristi od zlatnice (Solidago SPP). Š.L. 1-2, s.65 PDF
19Fitopatološka istraživanja uzročnika sušenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Glasnik za šum. pokuse 25, 1989., Zagreb, s. 145-154.
20Milan Glavaš, 1990: Stanje objekata za proizvodnju višegodišnjih biljaka u SR Hrvatskoj u 1987. godini. GŠP vol. 26 s. 379
21Glavaš, M., 1991: Iskorišćivanje i ugroženost ljekovitih biljaka. Š.L. 1-2, s.49 PDF
22Glavaš, M., 1991: KERESZTESI, B., 1988: THE BLACK LOCUST. Akademiai Kiadio, Budapest. Š.L. 6-9, s.409 PDF
23Milan Glavaš, Miroslav Harapin, Boris Hrašovec, 1992: Zaštita šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 171
24Milan Glavaš, Marija Halambek, 1992: Mikoze hrasta lužnjaka i kitnjaka. GŠP vol. 28 s. 237
25Glavaš, M., 1992: Cytospora pinastri Fries, uzročnik osipanja iglica jele (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.57 PDF
26Glavaš, M., 1992: Prof. dr. Josip Kišpatić: ŠUMARSKA FITOPATOLOGIJA. Š.L. 1-2, s.102 PDF
27Zaštita šuma, (Forest protection), (sa Harapin, M. i Hrasovec, B.). Monografija "Sume u Hrvatskoj", Zagreb 1992., s. 171-179.
28Mikoze hrasta lužnjaka i kitnjaka, (sa Halambek, M.). Glasnik za šum pokuse 28, 1992., Zagreb, s. 237-244.
29ŠUME U HRVATSKOJ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima Republike Hrvatske, p. o. Zagreb, Zagreb 1992. BIB
30Glavaš, M. i Krpan, A., 1992: Simpozij: DOPRINOS ZNANOSTI I RAZVOJU ŠUMARSTVA HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.568 PDF
31Boris Hrašovec, Milan Glavaš, Danko Diminić, 1993: Istraživanje populacije štetnika hrastova žira i drugoga šumskog sjemena. GŠP vol. P4 s. 213
32Danko Dimić, Milan Glavaš, Boris Hrašovec, 1993: Važniji uzročnici bolesti borova u Istri. GŠP vol. P4 s. 223
33Milan Glavaš, Boris Hrašovec, Danko Diminić, 1993: Važnost mikoza šumskih insekata s posebnim osvrtom na zeleni muskardin žirotoča. GŠP vol. P4 s. 381
34Ekološki utjecaj na stanje gradskog zelenila u Zagrebu, (sa suradnicima). Gospodarstvo i okoliš 3, 1993., Zagreb, s. 151-155.
35Mikoze hrasta lužnjaka i kitnjaka, (Mycosis of Peduncled and Sessile Oak), (sa Halambek, M.). Glasnik za šum. pokuse 28,1993., Zagreb, s. 237-244.
36Važnost mikoza šumskih insekata s posebnim osvrtom na zeleni muskardin žirotoča, (sa Hrasovec, B. i Diminić, D.). Glasnik za šum. pokuse. Pos. izd. 4, 1993., Zagreb, s. 381-389.
37Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B., 1995: Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vinodolskom području. Š.L. 7-8, s.245 pdf
38Osnove šumarske fitopatologije. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1996., s. 1-140.
39Mišoliki glodavci, štete i suzbijanje u nizinskim šumama, (Forest rodents, damages and suppression in lowland forest), (sa suradnicima). Zaštita šuma i pridobivanje drva, Šum. fakultet Zagreb, 1996., knj. 2, s. 7-10.
40Štetnici i bolesti sjemena hrasta, obične jele, smreke i crnoga bora, (Pests and diseases of oak, fir, spruce and austrian pine seed), (sa suradnicima). Zaštita šuma i pridobivanje drva, Šum. fakultet Zagreb 1996., knj. 2, s. 35-44.
41Bolesti i štetnici u šumskim rasadnicima, (Diseases and pests in forest nurser-ies), (sa suradnicima). Zaštita šuma i pridobivanje drva, Šum. fakultet Zagreb 1996., knj. 2, s. 45-52.
42Istraživanje štetnika i uzročnika bolesti topola na valpovačkom i osječkom području, (Research on poplar pests and diseases in Valpovo and Osijek area), (sa suradnicima). Zaštita šuma i pridobivanje drva, Šum. fakultet Zagreb 1996., knj. 2, s. 59-68.
43Osnove šumarske fitopatologije; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1996. BIB
44Glavaš, M., 1996: Zaštita šuma od požara na području Istre i Kvarnera. Š.L. 5-6, s.274 PDF
45Meštrović, Š., Glavaš, M., 1997: Istraživanja sredozemnoga šumarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.29 pdf
46Glavaš, M., 1997: U spomen 80 godina rođenja prof. dr. sc. Josipa Kišpatića. Š.L. 1-2, s.55 PDF
47Glavaš, M., 1997: Danko Diminić. Š.L. 5-6, s.308 PDF
48Glavaš, M., 1997: Boris Hrašovec. Š.L. 5-6, s.311 PDF
49GLJIVIČNE BOLESTI ŠUMSKOGA DRVEĆA; Šumarski fakultet, Zagreb 1999. BIB
50Glavaš, M., Margaletić, J., Baltić, M., Vuković, M., 1999: Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine. Š.L. 5-6, s.211 pdf
51Glavaš, M., Harapin, M., 1999: Prof. dr. Milan Androić (1913 - 1999). Š.L. 7-8, s.405 PDF
52Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B., 2000: Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica). Š.L. 7-8, s.484 PDF
53Glavaš, M., 2000: Krasnarski šumari. Š.L. 11-12, s.715 PDF
54Milan Glavaš, 2001: Štetni biotski čimbenici jele, integralna zaštita i lovstvo - uvod. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 575
55Milan Glavaš, Danko Diminić, 2001: Mikološki kompleks obične jele. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 606
56Milan Glavaš, Josip Margaletić, 2001: Štete od životinja. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 626
57Glavaš, M., 2001: Seminar iz zaštite šuma u Koprivnici. Š.L. 3-4, s.228 PDF
58Glavaš, M., 2001: "Lovstvo u integriranoj Europi". Š.L. 3-4, s.229 PDF
59Josip Margaletić, Milan Glavaš, Nenad Turk, Zoran Milas, Vilim Starešina, 2002: Small rodents reservoires of leptospiroses in the forests of Posavina in Croatia. GŠP vol. 39 s. 43
60Glavaš, M., 2002: Tucak, Z. i dr.: Lovstvo. Š.L. 1-2, s.100 PDF
61Glavaš, M., 2002: Josip Margaletić. Š.L. 1-2, s.107 PDF
62Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J., 2002: Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom. Š.L. 11-12, s.653 PDF
63Milan Glavaš, 2003: Štetni biotski čimbenici obične bukve, integralna zaštita i lovstvo - uvod. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 533
64Milan Glavaš, 2003: Crveno srce i trulež bukovine. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 561
65Margaletić, J., Glavaš, M., Pavić, K., 2003: Brojnost sitnih glodavaca i njihova štetnost u gj ”Južna krndija I (kutjevačka)” i u rasadniku ”Hajderovac”. Š.L. 3-4, s.99 pdf
66Glavaš, M., 2003: Zdravstveno stanje biljaka i mjere zaštite u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u 2002. godini. Š.L. 5-6, s.257 pdf
67Glavaš, M., 2003: Šumski požari i protupožarna zaštita na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994 - 2003.. Š.L. 13, s.* pdf
68Milan Glavaš, 2005: Uzročnici truleži topola i vrba. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 398
69Milan Glavaš, 2005: Uzročnici venuća i sušenja brijesta. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 408
70Glavaš, M., 2005: Stručna ekskurzija Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Gospić u Bosanski Petrovac i Bihać 30. 6. i 1. 7. 2005.. Š.L. 9-10, s.544 PDF
71Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559 PDF
72Milan Glavaš, Andrija Vukadin, 2006: Rosellinia mycophila (Fr. : Fr.) Sacc. uzročnik opasne bolesti smrekovih sadnica. GŠP vol. P5 s. 325
73Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak, 2006: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar. Š.L. 3-4, s.101 pdf
74Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić, 2006: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.399 pdf
75Glavaš, M., M. Dautbašić, T. Treštić, 2007: Nastavna i znanstvena suradnja zagrebačkog i sarajevskog Šumarskog fakulteta. Š.L. 1-2, s.83 PDF
76Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125 pdf
77Glavaš, M., 2007: Dr. sc. Sanja Novak Agbaba, dipl. ing. šum.. Š.L. 3-4, s.180 PDF
78Glavaš, M., 2007: Sjećanje na prof. dr. sc. Zlatka Vajdu nakon 20 godina smrti. Š.L. 7-8, s.379 PDF
79Glavaš, M., 2007: Dr. sc. Dinka Matošević, dipl. ing. šum. . Š.L. 7-8, s.381 PDF
80Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539 pdf
81Glavaš, Milan, 2008: Bolesti i štetnici obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 1-2, s.87 PDF
82Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski, 2008: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. Š.L. 3-4, s.107 pdf
83Glavaš, Milan, 2008: Atlas šumskih oštećenja . Š.L. 3-4, s.185 PDF
84Glavaš, Milan, 2008: Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić: Dabar u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.300 PDF
85Glavaš, Milan, 2008: Veliko priznanje šumarima. Š.L. 5-6, s.304 PDF
86Glavaš, Milan, 2008: Velebitski botanički vrt oaza na 1500 m. Š.L. 9-10, s.469 PDF
87Glavaš, Milan, 2008: Bolesti i štetnici urbanog drveća. Š.L. 9-10, s.471 PDF
88Glavaš, Milan, 2009: 60. godišnjica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Š.L. 1-2, s.100 PDF
89Glavaš,M., S. Glavaš, M. Budinšćak,A. Vukadin, 2009: Štetočinje i zaštita biljaka u rasadniku “Podbadanj” od 1993. do 2007. godine. Š.L. 11-12, s.623 pdf
90Glavaš, Milan, 2009: Rasadničar Andrija Samaržija. Š.L. 11-12, s.665 PDF
91Glavaš, Milan, 2010: Park-šume grada Zagreba. Š.L. 7-8, s.412 PDF
92Glavaš, Milan, 2010: Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze. Š.L. 7-8, s.416 PDF
93Milan Glavaš, Danko Diminić, 2011: Bolesti šumskoga drveća. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 533
94Milan Glavaš, Zoran Đurđević, Petar Jurjević, 2011: Šumski požari na kršu. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 573
95Miroslav Harapin, Milan Glavaš, 2011: Integralna zaštita šuma. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 591
96Glavaš,Milan, 2011: Dr. sc. Marinko Prka: Bukove šume i bukovina Bjelovarskog područja. Š.L. 1-2, s.72 PDF
97Milan Glavaš, 2012: 56. Seminar biljne zaštite, Opatija 7.–12. veljače 2012. godine. Š.L. 3-4, s.193 PDF
98Milan Glavaš, 2012: Brončana plaketa Mandici Dasović. Š.L. 3-4, s.199 PDF
99Milan Glavaš, 2012: Prof. dr. sc. Igor Anić – novi redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Š.L. 5-6, s.293 PDF
100Milan Glavaš, 2012: Dr. sc. Andrija Vukadin. Š.L. 5-6, s.307 PDF
101Milan Glavaš, 2012: Atlas karantenskih štetnih organizama. Š.L. 9-10, s.527 PDF
102Milan Glavaš, 2012: MIDHAT USČUPLIĆ: VIŠE GLJIVE – MACROMYCETES. Š.L. 11-12, s.632 PDF
103Milan Glavaš, 2012: TOMISLAV LUKIĆ: TOKSIKOLOGIJA GLJIVA. Š.L. 11-12, s.634 PDF
104Milan Glavaš, 2013: 57. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.227 PDF
105Milan Glavaš, 2013: BRONČANA PLAKETA ŽELJKU KAUZLARIĆU. Š.L. 3-4, s.231 PDF
106Milan Glavaš, 2013: OPŠTA ENTOMOLOGIJA. Š.L. 5-6, s.341 PDF
107Milan Glavaš, 2013: HRVATSKA UDRUGA ZA ARBORIKULTURU (HUA) - OSTVARENJA TIJEKOM 10-GODIŠNJEG POSTOJANJA. Š.L. 11-12, s.625 PDF
108Milan Glavaš, 2013: Osvrt na 10. simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.645 PDF
109Milan Glavaš, 2014: Prof. dr. sc. ANTE P. B. KRPAN: IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA. Š.L. 1-2, s.85 PDF
110Milan Glavaš, 2014: 58. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.214 PDF
111Milan Glavaš, 2014: PRIZNANJE KOLEGI ŠUMARU IZ SLOVENIJE. Š.L. 3-4, s.220 PDF
112Milan Glavaš, 2014: SPOMEN RELJEF U ČAST PROFESORU BRANIMIRU PRPIĆU. Š.L. 7-8, s.408 PDF
113Milan Glavaš, 2014: NAGRADA ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI PROF. DR. SC. MARIJANU GRUBEŠIĆU. Š.L. 11-12, s.611 PDF
114Milan Glavaš, 2014: 11. SIMPOZIJ O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.620 PDF
115Prva šumarija u Krasnu; HRT-HTV2, Zagreb 2015. BIB
116Milan Glavaš, 2015: 59. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.202 PDF
117Marijan Grubešić, Milan Glavaš, 2015: Prof. dr. sc. DOMINIK RAGUŽ (1932–2015). Š.L. 3-4, s.215 PDF
118Milan Glavaš, 2015: ZELENILO URBANIH SREDINA GRAD ZAGREB. Š.L. 7-8, s.382 PDF
119Milan Glavaš, 2015: OSKORUŠA: VAŽNOST, UPORABA I UZGOJ. Š.L. 7-8, s.388 PDF
120Milan Glavaš, 2016: OBJAVLJENA MONOGRAFIJA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG INSTITUTA (1945- 2015). Š.L. 1-2, s.75 PDF
121Milan Glavaš, 2016: DABROVA PRIČA (Die Bibergeschichte *Beaver,s story). Š.L. 1-2, s.77 PDF
122Milan Glavaš, 2016: GORANOVE PRIČE. Š.L. 1-2, s.79 PDF
123Milan Glavaš, 2016: 60. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.194 PDF
124Milan Glavaš, 2016: 12. SIMPOZIJ O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI – sudjelovanje šumara. Š.L. 3-4, s.198 PDF
125Milan Glavaš, 2016: OD SJEMENKE DO PLODA - Vodič kroz svijet drveća i grmlja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Š.L. 5-6, s.299 PDF
126Milan GLAVAŠ, 2016: TARIK TREŠTIĆ: IMELE U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 9-10, s.519 PDF
127Milan Glavaš, 2017: Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Bojan Spasojević, Prof. dr. sc. Osman Mujezinović: DENDROFLORA URBANOG ZELENILA GRADA MOSTARA I NJENA ZAŠTITA. Š.L. 3-4, s.188 PDF
128Milan Glavaš, 2017: Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Prof. dr. sc. Osman Mujezinović: INTERGRALNA ZAŠTITA SMRČE – SMJERNICE. Š.L. 3-4, s.191 PDF
129Milan Glavaš, 2017: 61. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.193 PDF
130Milan Glavaš, 2018: III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM. Š.L. 3-4, s.218 PDF
131Milan GLAVAŠ, 2018: 62. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 5-6, s.329 PDF
132Milan Glavaš, 2018: Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Prof. dr. sc. Osman Mujezinović, Dr. sc. Kenan Zahirović: PRIRUČNIK ZA ZAŠTITU ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.643 PDF
133Milan Glavaš, 2018: Prof. dr. sc. Osman Mujezinović, Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Dr. sc. Kenan Zahirović: ATLAS ŠTETNIH FAKTORA NA PLEMENITIM LIŠĆARIMA I VOĆKARICAMA U ŠUMAMA BOSNE I HERCEGOVINE. Š.L. 11-12, s.645 PDF
134Milan Glavaš, 2019: 63. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.187 PDF
135Milan Glavaš, 2019: Ivan Bogdanić, dipl. inž. šum. (1939. – 2019.). Š.L. 5-6, s.288 PDF
136Milan Glavaš, 2019: Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i upotreba. Š.L. 7-8, s.367 PDF
137Milan Glavaš, 2019: Dr. sc. Dario Kremer, dr. sc. Ana Brkljačić, mr. sc. Marko Randić: Biljni svijet Premužićeve staze na Velebitu. Š.L. 7-8, s.369 PDF
138Milan Glavaš, 2019: Vedran Šegota, Ivan Limić: Biljke tvrđave Klis. Š.L. 7-8, s.370 PDF
139ENCIKLOPEDIJA DOMAĆEG LJEKOVITOG BILJA; Ceres, Zagreb 2019. BIB
140Milan Glavaš, 2020: Prašume Bosne i Hercegovine / glavni urednik akademik Vladimir Beus. Š.L. 1-2, s.87 PDF
141Milan Glavaš, 2020: Tršlja (Pistacia veraL.) / prof. dr. sc. Ivo Miljković. Š.L. 1-2, s.88 PDF
142Milan Glavaš, 2020: V. Međunarodni seminar integralne zaštite šuma. Š.L. 1-2, s.93 PDF
143Milan Glavaš, 2020: Obična planika (Arbutus unedo L.) - Biološka, kemijska i gospodarska svojstva. Š.L. 3-4, s.198 PDF
144Milan Glavaš, 2020: 64. seminar biljne zaštite. Š.L. 3-4, s.205 PDF
145Milan Glavaš, 2020: Ekologija, obnova i zaštita poplavnih šuma Hrvatske. Š.L. 5-6, s.311 PDF
146Milan Glavaš, 2020: Darko Posarić: Da bi hrast mogao rast. Š.L. 5-6, s.324 PDF
147Milan Glavaš, 2020: Dario Kremer i Krešimir Čulinović: Drveće i grmlje Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ Slikovni vodič. Š.L. 11-12, s.616 PDF
148Milan Glavaš, 2020: Viktor Lochert, dipl. ing. šum. (1940.-2020.). Š.L. 11-12, s.620 PDF
149Milan Glavaš, 2021: Medonosno bilje regije Gacke. Š.L. 11-12, s.600 PDF
150Milan Glavaš, 2022: Izv. prof. dr sc. Damir Drvodelić: Slatki pelin (Artemisia annua L.) i ostali pelini: važnost, uzgoj i uporaba. Š.L. 7-8, s.360 PDF
151Milan Glavaš, 2022: Ivana Visović Kosić, Branko Bakan, Gregor Fištravec, Mitja Garić: Priručnik za prepoznavanje samoniklih biljaka s naglasom na njihovu korisnost. Š.L. 9-10, s.462 PDF
152Milan Glavaš, 2023: Bakterioze biljaka. Š.L. 3-4, s.178 PDF

nedeterminirano:
153VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Rauš, Đ.: Značenje i uloga "Glasnika za šumske pokuse , pos. izd. 4., 1993., Zagreb, s. 409.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Vinkovci - Zagreb 1996., s. 506, 509, 511, 535, 539, 550.
 *** ŠIB 1996., s. 6, 8, 33, 64, 256.
 *** HŠD 1996., s. 13, 360, 363, 371, 381.
 *** Šum. list, 1-2,1995., s. 56.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HRAŠOVEC, Boris: Prof. dr. sc. Milan Glavaš, ŠL 11-12/2011, s.622 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM