HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9251
ime G., Samir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1995.
diplomirao12. 7. 1996.

član HŠD ogranak
Zagreb

2011

HŠ Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva
, 14.09.2011
HŠM-Hrvatske šume d.o.o. - Direkcija Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Milana. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Roditelji su mu službenici. Žive u Požegi. Srednju naobrazbu stekao je u srednjoj Šumarskoj školi u Karlovcu, koju je završio škol. g. 1984.-85.
 Naredne jeseni upisao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 12.7.1996. iz Šumarske fitopatologije. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Mikoze borova u gradu Zagrebu".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM