HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9252
ime G., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9252)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao28. 5. 1987.

član HŠD ogranak
Sisak

1995

šumarija Hrv.Dubica

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Grgurov. Hrvat. Potječe iz zemljoradničke obitelji.
 Nakon završene gimnazije upisao je studij šumarstva 1.10.1981. na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 28.5.1987. iz kolegija šumska transportna sredstva. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Gradnja šumskih prometnica i otvaranje šuma GJ u razdoblju 1985-1990".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM