HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9254
ime GLOVA, Krunoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9254)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 5. 1957.Đurđenovac /Našice/
apsolvirao1981.
diplomirao1982.
umro20. 11. 2021.Našice Sin Andrije i Katarine r. Pepelko. Hrvatske narodnosti i državljanstva, katolik. Otac mu je socijalni radnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Đurđenovcu 1972., a gimnaziju u Našicama.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1982.
 Zaposlio se 1983.g. u Šum. gospodarstvu "Krndija" Našice. Nakon pripravničkog staža privremeno je raspoređen u Šumariju Đurđenovac, a zatim u Šumariju Slatinski Drenovac, na poslove stručnog suradnika za mehanizaciju, investicije i investicijsko održavanje.
 G. 1991. premješten je u Šumariju Orahovica na iste poslove, a u jesen te godine prelazi u Šumariju Našice na radno mjesto upravitelja Šumarije, gdje je radio i u vrijeme prikupljanja podataka
 Član je Hrvatskoga šumarskog društva i član upravnog odbora Šumarskog društva Našice.

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 60.
 *** HŠD 1996, s. 414.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM