HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID926
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /926)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Zorke rođ. Turk. Osnovnu školu završio je u Gerovu. Lugarski ispit položio je u Rijeci 1955, a stekao je kasnije i VKV. U šumarstvu se zaposlio 1948. god. Cijeli radni vijek radio je u ŠG Delnice, Šumarija Gerovo kao poslovođa na uzgoju i iskorištavanju šuma. U mirovinu otišao je s punim radnim stažem – 1990. godine. Za uspješan rad i nesebično zalaganje dodijeljena mu je Medalja rada te Plaketa prigodom jubileja ŠG Delnice. Kao umirovljenik živi u rodnom Smrečju kod Gerova u Gorskom kotaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM