HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9261
ime GOGER, Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak, savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9261)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 12. 1910.Varaždin
apsolvirao1934.
diplomirao1939.
umro9. 4. 1987.

 
 Osnovnu i srednju školu završava u Varaždinu.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1933.-34., a diplomirao 1939.
 Stupio je u službu 1940.g kod Direkcije šuma Đurđevačke imov. općine. U vrijeme NDH bio je upravitelj Šumarije Đurđevac (1941.-1943.), a kad su partizani zauzeli dio Podravine, otišao je u NOB-u (1944.-1945.).
 Od 1947.g. radi u Okružnom NO Varaždin, a zatim kratko vrijeme radi u Ministarstvu šumarstva u Zagrebu, odakle je premješten u Karlovac za direktora Šumsko-industrijskog poduzeća (1947.-48.).
 Naredne dvije godine ponovno je u Ministarstvu drvne industrije, a nakon rasformiranja toga Ministarstva (1952.) postavljen je za direktora Instituta za drvnoindustrijska istraživanja u Zagrebu. Rad Instituta usmjeravao je u smjeru rekonstrukcije zastarjelih drvnoindustrijskih pogona i izradbe projekata za nove tvornice. Od 1963. do 1977. savjetnik je u Zavodu za planiranje SR Hrvatske. Bavio se ne samo stručnim nego i znanstvenoistraživačkim radom. Bio je vanjski suradnik nekoliko znanstvenih i projektnih institucija. Sudjelovao je u izradbi regionalnih planova razvoja analizama razvojnih mogućnosti šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira s grafičkom industrijom.
 Napisao je i velik broj članaka u dnevnom tisku o svojoj istraživačkoj djelatnosti. Održao je nekoliko referata na stručnim savjetovanjima o kadrovima i istraživačkoj djelatnosti.
 Bio je aktivan član Hrvatskoga šumarskog društva kao odbornik.
 G. 1976. odlikovan je zlatnom medaljom i poveljom.

 *** Šum. nastava, s. 358, 594.
 *** Šum. enciklopedija l, 1980., s. 707.
 Ilić, A.: Nikola Goger, dipl. ing. šumarstva. Šum. list 10-12,1987., s. 694-695.
 *** HŠD 1996., s. 253, 255, 257, 260, 262.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Ilić, A.: NIKOLA GOGER, dipl. inž., ŠL 10-12/1987, s.694 PDF
 

 Rođen u Varaždinu 1910. Završio šumarstvo 1940. na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Počeo raditi u Direkciji šuma Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru, a 1941. postao upravitelj Šumarije Đurđevac. God. 1944. odlazi u partizane. Po svršetku rata 1945. postavljen je za šumarskog referenta u Okružnom NO u Varaždinu, potom je kraće vrijeme u Ministarstvu šumarstva u Zagrebu, a 1947. imenovan je direktorom Šumsko-industrijskog poduzeća u Karlovcu. Od 1948. ponovno u Zagrebu u Ministarstvu drvne industrije, potom direktorom Instituta za drvno-industrijska istraživanja, a od 1963. do umirovljenja 1979. savjetnik je u Zavodu za privredno planiranje SRH. Stručne i znanstvene članke objavljivao je u časopisu Drvna industrija.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM