HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9262
ime G., Marija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9262)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1980.
diplomirala14. 12. 1981.

član HŠD ogranak
Split

1993

UŠP Split

diplomirani inženjer šumarstva

 Kćerka Stijepe i Jozefine r. Lukić. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Otac joj je bio visokokvalificirani radnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završila u Vijaki, a srednju naobrazbu stekla je u Ilidži kod Sarajeva. Maturirala je na Srednjoj šumarsko - tehničkoj školi 1976.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirala je 14.12.1981. obranivši diplomski rad pod naslovom "Organizaciono-ekonomski problemi u šumarstvu >Stupčanica< Olovo".
 Prvo radno mjesto dobiva u Srednjoškolskom centru "Ivan Goran Kovačić" u Varešu 8.10.1982. kao nastavnik stručnih predmeta.
 U šumarstvu se zapošljava 1983.g. u OOUR-u Šumarstvo Vareš. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža biva premještena u Službu plana i analize istoga poduzeća, koje kasnije mijenja ime u Društveno poduzeće "Zvijezda" Vareš. Tu ostaje deset godina.
 U rujnu 1993. prelazi u JP "Hrvatske šume" - UŠ Split na radno mjesto pomoćnika taksatora u Odjelu za uređivanje šuma.
 Živi u Splitu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM