HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9271
ime G., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9271)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1967.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1973.
diplomirao1974.

 Sin Ilije i Dragice r. Herak. Hrvat. Potječe iz seoske obitelji. Osnovnu školu završio je u Karlovcu 1963., a gimnaziju, matematičko - prirodoslovno usmjerenje, 1967.g., također u Karlovcu.
 Šumarstvo je studirao na Šumsko-gospodarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1974.g.
 Poslije diplomiranja zaposlio se u Sloveniji. Bio je pomoćnik voditelj TOZD "Gozdarstvo" Podhum, a onda i voditelj TOZD "Gozdarstvo" Podturn. U istom poduzeću zadržao se do danas kao voditelj poslovne enote "Gozdarstvo" Podturn, Gozdno gospodarstvo Novo Mesto.
 Objavljuje stručne članke u lokalim internim novinama, član je Gozdarskega društva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM