HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9273
ime G., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9273)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1975.
diplomirao5. 2. 1976.

član HŠD ogranak
Delnice

 

umirovljen

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Drage i Zore r. Malnar. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio šumski radnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Brodu na Kupi 1965., a Srednju Šumarsku školu u Delnicama 1969.
 Studij šumarstva upisao je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odsjeku 5.2.1976.g
 Prvo radno mjesto dobiva u Šum. gospodarstvu Delnice, u Šumariji Skrad 1.6.1976. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, imenovan je referentom iskorišćivanja šuma, a od 1.11.1978. referentom za rasadničarstvo u Rasadniku Kuželj iste šumarije. Tih je godina godišnja proizvodnja sadnog materijala premašila brojku od pola milijuna sadnica.
 Radno mjesto rasadničara napušta krajem 1981.g. kad prima dužnost referenta pripreme rada u Šumariji Mrkopalj Šum. gospodarstva Delnice. Reorganizacijom šumarstva 1985.g. imenovan je upraviteljem Radne jedinice Mrkopalj OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Delnice, a osnivanjem JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb Uprave šuma Delnice dobiva radno mjesto upravitelja Šumarije Mrkopalj, gdje je radio i pri pisanju ovih podataka.
 Član je HŠD. Živi u Mrkoplju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM