HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9275
ime G., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9275)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1977.
diplomirao14. 4. 1978.

 Sin Josipov. Hrvat. Potječe iz službeničke obitelji koja živi u Kloštru Podravskom. Završio je gimnaziju u Bjelovaru.
 Studij šumarstva otpočeo je 1.10.1970. na ŠF u Zagrebu. Završio ga je diplomirajući 14.4.1978. položivši pred povjerenstvom diplomski ispit.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM