HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9282
ime GORUPIĆ, Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen25. 6. 1906.Slavonski Brod
apsolvirao1932.
diplomirao23. 6. 1933.
umro31. 8. 1990.Požega

 Sin Fabijana i Marije r. Šarić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji, četverogodišnju osnovnu školu završio je u rodnom mjestu 1917.g., a realnu gimnaziju u Slav. Brodu 1935.
 Šumarstvo je studirao na Poljopriv.-šum. fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 23.6.1933.
 Nakon diplomiranja od 1933.g. radi kao šumarski pripravnik pri Šum. upravi Olovo. Uskoro je premješten za šumarskog pristava kod Šum. uprave Han-Pijesak (1937.), a već sljedeće godine (1938.) premješten je za upravitelja Šumske uprave Vlasenica.
 1940.g. premješten je, po vlastitoj molbi, za upravitelja Šumarije Jasenovac, a naredne godine u Stare Mikanovce. G. 1943. ponovno je premješten u Bosnu za upravitelja Šumarije Gračanica, a 1943.g. u ŠG Nova Gradiška. Za upravitelja Šumarije Slav. Brod postavljen je 1946., a 1950.g. premješten je za upravitelja Šumarije Nova Kapela.
 Godine 1954., po vlastitoj želji, postavljen je za šumarskog inspektora u Požegi. Međutim, bilo je ukinuto mjesto šum. inspektora pri Kotaru u Požegi, pa je ing. Gorupić prešao na rad u ŠG gdje je ostao do umirovljenja zbog bolesti 1967. Umro je 1990. u 85. godini života.

 Maurin, Z:. Petar Gorupić, dipl. inž. šumarstva (1906-1990). In memoriam, Šum. list 11-12,1990., s. 560.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MAURIN, Zlatko: PETAR GORUPIĆ, dipl. inž. šum, ŠL 11-12/1990, s.560 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM