HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9289
ime G., Marija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, istraživač-suradnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9289)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1982.
diplomirala1983.

član HŠD ogranak
Zagreb

1983

Hrvatski šumarski institut

diplomirani inženjer šumarstva Kćerka Eduarda i Ivanke r. Geber. Hrvatica, rimokatoličke vjeroispovijesti. Potječe iz šumarske obitelji. Otac joj je diplomirani inženjer šumarstva i dipl. ekonomist, a majka učiteljica.
 Osnovnu je školu završila u Zagrebu 1973.g., a klasičnu gimnaziju također u Zagrebu 1977.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu. Diplomirala je 1983.g.
 Od 1.2.1983. zaposlena je u Šumarskom institutu Jastrebar-sko u Odjelu za oplemenjivanje i sjemenarstvo kao pripravnik za sjemenarstvo. Taj je Odjel imenovalo Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH za ovlaštenu stručnu službu za vršenje stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sjemena te za utvrđivanje kvalitete šumskoga sjemena.
 Temeljem ocjene istraživačke aktivnosti i rezultata rada 1989. god. izabrana je u znanstveno-istraživačko zvanje istraživač - suradnik.
 Sudjelovala je na nekoliko kongresa i simpozija: na XVIII IUFRO World kongres, Ljubljana 1986.g.; na II. savjetovanju o znanstveno-istraživačkom radu Šumarskog instituta Jastrebarsko, u Jastrebarskom 1988.g.; na savjetovanju "Uloga znanosti u održivom razvoju, Zagreb 11.-13.3.1993.; u Makarskoj 11.-16.10.1993.; na V. kongresu biologa Hrvatske, 3.-7.10.1994.; Private Fo-restrv-Chances and Challenges for Countries in Transition, IUFRO Group P3.04-00, Krakou 29.VIII.-2.9.1994.; Simpozij povodom 45. godišnjice NP "Paklenica", Starigrad - Paklenica, 19.-22.10.1994.; Opatija 1.-4.2.1995.; Work shop on Forest seed collec-tion, tretment and storage, Opočno (Slovenija) 4.-8.7.1995.; XX IUFRO World Congress, Tampere (Finska) 7-12.8.1995.; Simpozij "Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta, Pomena 4.-10.9.1995.
 Sudjelovala je i u međunarodnoj razmjeni stručnjaka između bivših SFRJ i ČSSR u Liptovskom Hradku u trajanju od pet dana u listopadu 1988.g. i u Sekciji genetičara, Slovenj Gradec 1989.g.

1Gradečki, M., Poštenjak, K. & Topolovec, V.: The impact of ewnership on forests o f municipality čabar (Gorski kotar - Croatia). Proceedings of the mee-ting of the Small - scale Forestry, Group P3.04.00,179-198, Freiburg, 1995.
2Gradečki, M., Poštenjak, K. & Topolovec, V.: Belationsheep between crown "Thinning" of fir and spruce and quali-tative properties of seeds on the forest enterprise unit Delnice. Abstract of invi-ted papers, 193, IUFRO XX World Con-gress, Tampere 1995.
3Poštenjak, K. & Gradečki, M.: Stojbinske prilike šuma Nacionalnog parka "Risnjak" (prethodno priopćenje). Zbornik radova 40 godina Nacionalnog parka Risnjak" 1953,. 1993., Crni lug 1994.
4Gradečki, M., Poštenjak, K. & Regent, B.: Osnivanje, rad i razvoj organiziranog šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj u razdoblju od trideset godina (1959.-1989.). Šum. list, Br. 114,: 295-297, Zagreb, 1990.
5Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Ac-knowledged seed stands in Croatia. Proceedings of Division 2, Poster no. 225, IUFRO XVIII World Congress, Ljubljana, 1986.
6Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Contri-bution to the knowledge of the stan s stiuctuie in the N.P. Risnjak. (Previous report). Proceedings of Division 2, Volun-tary paper, IUFRO XVIII World Congress, Ljubljana, 1986.
7Karmelo Poštenjak, Marija Gradečki, 1987: Uređivanje priznatih sjemenskih sastojina u SR Hrvatskoj. GŠP vol. P3 s. 237
8Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Uređivanje priznatih sjemenskih sastojina u Hrvatskoj. Glas. šum. pokuse, posebno izd. 3,: 237-242, Zagreb, 1987.
9Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Problematika proizvodnje šumskog sjemena zadnjih nekoliko godina u SR Hrvatskoj. Radovi, Šum. institut, Br. 75,: 57-68,1988.
10Borzan, Z. Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Procjena klijavosti lužnjakova žira rendgenografskom metodom. Radovi, Šum. institut, Vol. 25, Br. 2: 239-260, Zagreb, 1990.
11Borzan, Z, Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Evaluation of English oak acorn viability by x-ray method. Voluntarv paper, Proceedings of Division 2, 487, IUFRO XIX World Congress, Montreal, 1990.
12Gradečki, M., Poštenjak, K., Regent, B., 1990: Osnivanje, rad i razvoj organiziranog šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj u razdoblju od trideset godina (1959 — 1989.). Š.L. 6-8, s.295 PDF
13Bertović, S., Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Ratna pustošenja u hrvatskim šumama. Radovi, Šum. institut, Br. 26.26: 139-140, Zagreb, 1991.
14Ante Krstinić, Želimir Borzan, Joso Gračan, Ivo Trinajstić, Davorin Kajba, Franc Mrva, Marija Gradečki, 1992: Oplemenjivanje šumskog drveća. Šume u Hrvatskoj, s. 109
15Gradečki, M., Poštenjak, K. & Topolovec, V.: Some phenotypic characteristics of English oak in registered seed stands in Croatia, Procedings Centennial IUFRO, 372, Berlin-Eberswalde, 1992.
16Krstinić, A., Borzan, Z., Gračan, J., Kajba, D., Mrva, F. & Gradečki, M.: Oplemenjivanje šumskog drveća. Monografija Sume u Hrvatskoj, 109-120, Zagreb, 1992.
17Gradečki, M., Poštenjak, K. & Topolovec, V.: Analiza nekih kvalitativnih osobina sjemena hrasta lužnjaka iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj. Radovi, Šum. institut, Vol. 28, Br. 1-2: 37-54, Jastrebarsko, 1993.
18Littvay, T., Gradečki., M., Poštenjak, K. & Papeš, D.: Prikaz programa i prvih rezultata istraživanja plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.^) u različitim stupnjevima oštećenosti krošnje. Radovi, Šum. institut, Vol. 28, Br. 1-2: 289-297, Jastrebarsko, 1993.
19Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Šumsko sjeme-osnovni činitelj obnove šuma. Znanstveni skup "Uloga znanosti u održivom razvoju", Zagreb, 1993.
20Gradečki, M., Krejči, V., Lindić, V., Poštenjak K. & Vrbek, B.: Ekološko - gospodarske i neke druge osobine jele sa Bi okova. Knjiga sažetaka priopćenja, 71, Makarska 1993.
21Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Utjecaj gospodarskih prilika na šumske sastojine šumarije Imotski. Knjiga sažetaka priopćenja, 76, Makarska 1993.
22Gradečki, M., Pelcer, Z. & Poštenjak, K.: Ekolosko-gospodarski tipovi šuma Nacionalnog parka Paklenica sa posebnim osvrtom na Sume crnog bora (Pinus nigra Arn.^) i obnova šuma na kršu. Zbornik sažetaka referata Simpozija povodom 45. godišnjice nacionalnog parka "Paklenica ", Starigrad - Paklenica, 15-16,1994.
23Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Šumsko sjemenarstvo u Hrvatskoj i njegov značaj u obnovi šuma. Zbornik sažetaka priopćenja. Peti kongres biologa Hrvatske, 201, Zagreb 1994.
24Krstinić, A., Borzan, Z., Gračan, J., Kajba, D., Mrva, F. & Gradečki, M.: Forest Tree Breeding. Beview of Forestry and forest Industries sector in Republika of Croatia, 64, Ministry of Agriculture and Forestry Public Corporation "Hrvatske šume", Zagreb 1994.
25Gradečki, M. & Poštenjak, K.: Autohtono nalazište pinja (Pinus pinea L.) i njegove kulture - priznate i izabrane sjemenske sastojine u Hrvatskoj. Zbornik radova simpozija Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta, Zagreb 1995.
26Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković, Saša Bogdan, Marija Gradečki-Poštenjak, Tibor Littvay, Ida Katičić, 2006: Očuvanje genofonda šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 235
27Jakovljević, T., G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak, 2010: Lišće obične bukve (Fagus sylvatica L.), referentni uzorak ICPforesta za međulaboratorijske usporedbe i njegova primjenjivost za određivanje ukupnog dušika i ugljika u lišću. Š.L. 7-8, s.361 pdf
28Jakovljević,T., M. Gradečki-Poštenjak, I. Radojčić Redovniković, 2011: Fiziološka, kemijska i antioksidativna svojstva svježeg i uskladištenog sjemena pinije (Pinus pinea L.). Š.L. 7-8, s.343 pdf
29Gradečki-Poštenjak, M., S. Novak Agbaba, R. Licht, D. Posarić, 2011: Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima. Š.L. 13, s.* pdf
30Martina Đodan, Robert Bogdanić, Marija Gradečki-Poštenjak, Sanja Perić, 2023: Proizvodnja šumskog sadnog materijala bjelogorice u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2017. do 2021. godine. Š.L. 11-12, s.555 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠIM 1986., s. 32,117.
 *** ŠIB 1996., s. 2, 5,12-14, 28,
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Vinkovci-Zagreb, s. 499, 507, 519, 521.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM