HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9290
ime G., Ljubomir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9290)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1923.
diplomirao1930.
djelovao Kopriva /Slovenija/

 Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1922.-23., a diplomirao 1930.
 Odmah 12.8.1930. zaposlio se kao činovnik pripravnik u Upravi Križevacke imovne općine u Bjelovaru.
 O daljnjem njegovom kretanju u službi nemamo podataka. Prema jednom podatku nalazi se među umrlima između 1972. i 1976., (SL 1977., s. 81.).

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 70,112,142.
 *** Šum. nastava, s. 354.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM