HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9292
ime G., Mirjana
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9292)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1990.
diplomirala1991. Kćerka Josipa i Barbare r. Zagoršak. Hrvatica, katolkinja. Potječe iz radničke obitelji. Osnovno i srednje školovanje završila je u Koprivnici, i to osnovnu školu 1979.g., a srednju u Centru za usmjereno obrazovanje 1983.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1991.g.
 Nakon završenog pripravničkog staža, zaposlena je kao pomoćnik taksatora u Upravi šuma Koprivnica, Odjel za uređivanje šuma, gdje je radila i u vrijeme prikupljanja podataka (1996.).

1Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski, 2008: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. Š.L. 3-4, s.107 pdf
2Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Mirjana Grahovac-Tremski, 2020: Rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 11-12, s.597 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 63.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM