HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9293
ime G., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9293)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1912.

 Šumarstvo je studirao na Kraljevskoj Šumarskoj akademiji prislonjenoj na Filozofski fakultet u Zagrebu. Apsolvirao je četverogodišnji studij škol. g. 1911.-12.
 U struci se zaposlio 3.1.1913. Stručni ispit za samostalno vođenje Šumarskoga gospodarstva položio je u Zagrebu 1920. Od 1924. do 1928. upravitelj je Šumarije Nova Gradiška. Od 1.8.1932. bio je zaposlen kao visi savjetnik i direktor u Direkciji Suma Vinkovci.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 44, 86,142..
 *** Šum. nastava, s. 103.
 *** Zbornik... Vinkovci - Slav. Brod 1974., s. 545, 551.
 *** HŠD 1996., s. 226.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM