HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9300
ime G., Ilija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9300)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1972.Babina Greda
srednje obr.1976.Slavonski BrodPoljoprivredno tehnička škola
apsolvirao1981.ŠF Zagreb
diplomirao1982.ŠF Zagreb
karijera1982.Šumarija Strošincipripravnik, inženjer operative
1985.Šumarija Strošincipomoćnik upravitelja za uzgoj šuma
1986.Šumarija Županjapomoćnik upravitelja za uzgoj šuma
1987.Šumarija Županjaupravitelj PJ za iskorištavanje
1991.Šumarija Županjaupravitelj
2001.UŠP Vinkovcizamjenik upravitelja uprave
trenutno, od2004.UŠP VinkovciUŠP Vinkovci

član HŠD ogranak
Vinkovci

1989

Član umirovljenik

diplomirani inženjer šumarstva Sin Franje i Marije r. Vuković. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Babinoj Gredi 1972., a Poljoprivrednu tehničku školu u Slavonskom Brodu 1976.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 1982.g.
 Poslije diplomiranja pripravnički staž obavio je u Šumariji Strošinci - ŠG "Hrast" Vinkovci (1982.), zatim prelazi na mjesto inženjera operative u istoj šumariji (1984.). Naredne godine (1985.) postavljen je za pomoćnika upravitelja za uzgoj šuma u Šumariji Strošinci. G. 1986. pomoćnik je upravitelja za uzgoj šuma Šumarije Županja. Narednih godina (1987.-1990.) upravitelj je poslovne jedinice za iskorišćivanje šuma Šumarije Županja. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" Zagreb, Uprava šuma Vinkovci 1991.g. postavljen je na radno mjesto upravitelja Šumarije Županja do 2000.g.
Prelazi u UŠP Vinkovci 2001.g. na dužnost zamijenika upravitelja uprave do 2004.g.nakon čega obavlja dužnost pomoćnika voditelja UŠP Vinkovci i rukovoditelja odijela za uređivanje šuma.
 Sudjelovao je na stručnim ekskurzijama u Italiji, Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj, Češkoj i Slovačkoj i 1992. na savjetovanju na Brijunima.

Sudjelovao je na stručnom putovanju 2000. u Francuskoj i 2004. u SAD (Georgia).

Kao vanjski suradnik sudjelovao je u projektima HRT-a Spačvanska jutrenja 1994., u kvizu Baština čovječanstva 1998. i Lugarske priče 2002.
 Član je HŠD Vinkovci i predsjednik ogranka HŠD Vinkovci od 1997 - 2006. te je član upravnog i nadzornog odbora HŠD.

Bio je član općinskog poglavarstva, upravnog odbora KUD-a, lovačke i gljivarske udruge i drugih asocijacija Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik je LU Jasterb Babina Greda od 1994.

Odlikovan je spomenicom Domovinskog rata 1992., Lovačkim odlikovanjem I-III reda HLS i zlatnikom HŠD 2006.

Počasni je građanin Georgie (SAD).

1Spačvanska jutrenja; HRT, Zagreb 1994. BIB
2Gregorović, I., 2000: Putovanje Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Vinkovci – “Dijon – Paris”. Š.L. 11-12, s.749 PDF
3Gregorović, Ilija, 2002: Stručna ekskurzija u Spačvi
4LUGARSKE PRIČE; HRT, Zagreb 2002. BIB
5Gregorović I., Grgljanić J., 2003: Dobna struktura hrasta lužnjaka u Spačvi, Znanstveni skup „Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj“, HAZU Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
6Gregorović, I., 2004: Posjet bavarskim šumarima. Š.L. 11-12, s.724 pdf
7Gregorović, I., 2005: Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Vinkovci – Vinkovački šumari u Slovačkoj. Š.L. 9-10, s.547 PDF
8Gregorović, Ilija, 2006: Slavko Šarčević, (1929–2006). Š.L. 5-6, s.291 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** :Zbornik radova „Rerospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj.“ , str. 95-108, 411-414., HAZU Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 2003.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM