HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9301
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9301)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1963.
diplomirao24. 6. 1964.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Ivanov. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Potječe iz poljodjelske obitelji iz Kunovca kod Koprivnice.
 Opću gimnaziju pohađao je i završio u Koprivnici 1959.g., a studij šumarstva upisao je 1.10.1959.g na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 24.6.1964.
 Zaposlen je kao sef Proizvodnog odjela u Upravi šuma Koprivnica.
 Detaljnije podatke o kretanju u službi nismo primili.

1Gregurec, J., 1998: Ivan Švarc, dipl. inž. šum. (1960 - 1998). Š.L. 5-6, s.300 PDF
2Gregurec, J., 2004: Rudolf Tomek (1924 – 2003). Š.L. 1-2, s.99 PDF
3Gregurec, J., 2004: Stjepan Horvat (1940 – 2004). Š.L. 9-10, s.595 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 63.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM