HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9302
ime G., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9302)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1966.
diplomirao1967.

 Sin Mirka i Ane r. Hršak. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu i srednju školu završio je u Krapini, i to: osnovnu 1956.g., a gimnaziju 1960.
 Šumarstvo je studirao na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 1967.
 Upravitelj je Šumarije Zlatar. Poslije diplomiranja pripravnički staž (1.11.1968.-30.4.1971.) obavio je u Šumariji Krapina, ŠG
 Zagreb. Radio je na poslovima čuvanja šuma, uzgoju šuma, građevinarstvu i na mjestu poslovođe na radilištima. Od 1.5.1971. zaposlen je u Šumariji Zlatar, Uprave šuma Zagreb, na radnom mjestu upravitelja.
 Uz redovne šumarske poslove koje obavlja povremeno se bavi i poslovima parkiranja, izradom idejnih skica za "ozelenjavanje" okoliša -ambulante, lovački domovi i dr.
 Član je HŠD, aktivni je član Planinarskog društva "Oštrc" Zlatar, te je aktivno sudjelovao u izgradnji planinarske kuće "Majer" na Ivančici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM