HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9305
ime G., Štefica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1981.
diplomirala1. 7. 1982.

 Kćerka Antuna. Hrvatica. Potječe iz radničke obitelji. Opću gimnaziju završila je u Zagrebu 1977.
 Studij Šumarstva upisala je 1.10.1977. na ŠF u Zagrebu. Diplomirala je 1.7.1982. iz parkiranja i oblikovanja prostora. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Prostorno - pejzažno rješenje okoliša Doma sportova u Zagrebu".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM