HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9306
ime G., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9306)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1904.
djelovao Ivankovo /Vinkovci/

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji prislonjenoj uz Mudroslovni fakultet Sveuč. u Zagrebu u trajanju od šest semestara. Apsolvirao je škol. g. 1903.-1904.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 3,142.
 *** Šum. nastava, s. 102.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM