HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9307
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mr. sc.
     


lokacija

niže obr.1975.Suhopolje
srednje obr.1979.COU Viroviticadrvnoindustrijski smjer
apsolvirao1983.
diplomirao23. 12. 1983.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao3. 10. 1996.Šumarski fakultet u Zagrebu

član HŠD ogranak
Karlovac

24.04.1986

Larix IG d.o.o.

mr. sc., diplomirani inženjer šumarstva Sin Ivanov i Marijin rođ. Ljuba. Hrvat. Potječe iz zemljoradničke obitelji. U tijeku školovanja roditelji su mu živjeli u selu Trnava kod Cabune. Srednju školu završio je u CUO Virovitica 1979.
 Studij Šumarstva upisao je 1.10.1979. na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 23.12.1983. iz šumarske fitopatologije. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Fitopatološki problemi epidemijskog ugibanja srebrnolisne lipe na Bilogori".
 Titulu magistra biotehničkih znanosti stekao je 1996. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši magistarski rad (3.10.1996.) pod naslovom „Određivanje buduće distribucije prsnih promjera i sastojinske visinske krivulje hrasta lužnjaka“. Dne 4.2.1997. promoviran je u magistra na Šum. fakultetu u Zagrebu.

1Martinić, I., M. Kosović, I. Grginčić, 2008: Upravljanje rizicima pri posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima u zaštićenim područjima prirode. Š.L. 1-2, s.33 pdf
2Oliver Vlainić, Ivan Grginčić, 2020: Stjepan Mikuc (3.3.1930.-12.2.2020.). Š.L. 3-4, s.223 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM