HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9308
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9308)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1969.
diplomirao1970.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1971

Izvanredni članovi

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Marije r. Radić. Hrvat, katolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Vinkovcima: osnovnu 1956.g., a gimnaziju 1960.g.
 Šumarstvo je studirao na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 1970.g.
 Od 1970.g. radi kao pripravnik u Šumariji Otok, a zatim na poslovima uređivanja šuma u Vinkovcima, najvećim dijelom kao samostalni taksator.
 Od 1.7.1995. obnaša dužnost zamjenika upravitelja Uprave šuma u Vinkovcima.
 Član je Hrvatskoga šumarskoga društva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM