HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9309
ime G., Oleg
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva i dipl. ing. arhitekture, sveuč. docent na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9309)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.
diplomirao27. 11. 1968.
magistrirao26. 12. 1984.Arhitektonski fakultet
doktorirao1990.

 Sin Mate i Emilije r. Suličić. Hrvatske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Roditelji su mu po zanimanju službenici Četverogodišnju pučku školu završio je 1953.g. u Splitu, a srednju školu polazio je u Zagrebu. U V. muškoj gimnaziji "Bogdan Ogrizović", u trajanju osam godina, maturirao je 1961.g.
 Iste godine u jesen upisao je studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je s vrlo dobrim uspjehom na Gospodarskom smjeru 27.11.1968. U međuvremenu upisuje se na Arhitektonski fakultet Sveuč. u Zagrebu, na kojem diplomira 6.7.1973., s odličnim uspjehom. Izradio je diplomski rad "Hotel na Sljemenu".
 Upisao je i poslijediplomski studij na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Urbanizam i prostorno planiranje. Apsolvirao je 1978., a postigao zvanje magistra tehničkih znanosti iz znanstvenog područja arhitekture i urbanizma 26.12.1984. Izradio je obranio magistarski rad pod naslovom "Urbanoruralna zona - nastajanje, struktura i fizionomsko-morfološka transformacija suburbanog pojasa".
 Doktorat je postigao 1990.g. obranivši disertaciju pod naslovom "Prilog proučavanju sustava hijerarhije centralnih naselja Republike Hrvatske", specijalnost Urbanizam i prostorno planiranje.
 Od 1.3.1973. neprekidno radi na Katedri za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveuč. u Zagrebu. Stručni ispit položio je 1979.g.
 Odlukom Savjeta Arh. fakulteta izabran je 3.3.1993. u znanstveno-nastavno zvanje docenta za predmete osnove urbanizma, urbanističko planiranje I-IV i integralni rad. Predstojnik je Katedre za urbanizam.
 U šumarskoj struci nije radio. Međutim, ljubav za prostor i prirodu, koja ga je dovela na studij šumarstva, uspijeva uspješno ugraditi u svoju novu struku: urbanizam i prostorno planiranje u okviru koje uvijek naglašava važnost prirodne komponente prostora, zaštitu prirodne baštine i krajolika, pa tako ostaje u blizini svog prvog izbora. Nastojao je biti na razini suvremenih dostignuća svoje struke u svijetu. God. 1974. u siječnju pohađao je "Salzburg Seminar in American Studies" s temom "Urban Problems and Planing", a 1975. prisustvovao je seminaru "Valorizacija Soroškog polja", koje je organizirala Biotehnička fakulteta u Ljubljani. Bio je i na studijskom boravku od godinu dana na The Johns Hopkins Universitv, Baltimore, Md. USA. 1980.-81.
 Izradio je veći broj stručnih radova u urbanističkoj i prostornoj praksi u suradnji i samostalno: prostorni, generani i detaljni planovi prostornog uređenja (Zabok, Varaždin, Kutina, Trakošćan. Dotršćina, Kumrovec i dr.).
 Napisao je i objavio desetak znanstvenih radova.
 član je Društva arhitekata Zagreba i Društva arhitekata Republike Hrvatske.

1Funkcionalno - morfološka struktura suburbanog prostora. Časop. Sociologija sela, br. 83/86, sijecanj-prosinac 1984., Zagreb, s. 23-34.
2Relativni centralitet naselja Hrvatske. Časop. Sociologija sela, br. 11-12/1991., Zagreb, s. 73-83.
3Grafička interpretacija sustava hijerarhije centralnih naselja središnje Hrvatske, Časop. Prostor, vi. l, br. l, sijecanj-ožujak 1993., Zagreb, s. 95-119.
4Izgled suburbanog krajolika - izraz i odraz kulture. Časop. Prostor, vol. l, br. 2-4,1993, Zagreb, s. 243-250.
5Od pojma slike grada do općeg pojma krajolika. Casop. Prostor, vol. 2, br. 3-4, 1994., Zagreb, s. 285-291.
6Prilog proučavanju postupka demografskog vrednovanja naselja. Časop. Prostor, vol. 3, br. 2,1995., Zagreb, s. 217-232.

nedeterminirano:
7ZNANSTVENI RADOVI

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM