HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9310
ime G., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9310)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao1989.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

iščlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Branka i Danice r. Bolkovac. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Skradu 1976.g., a Šumarsku školu u Delnicama.
 Šumarstvo je studirao na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 1989.
 Pripravnički staž obavio je u Šumariji Mrkopalj, Uprava Suma Delnice (1989.-1990.). Nakon toga raspoređen je na radno mjesto referenta pripreme rada u istoj Šumariji (1990.-1991.), a zatim je premješten za revirnika u Šumariju Ravna Gora, na kojem radnom mjestu je proveo četiri godine (1991.-1994.). U ožujku 1994. napušta poduzeće i osniva vlastitu tvrtku "Štoki", baveći se prijevozom i poslovima iskorišćivanja Suma.
 Predsjednik Je Izvrsnog vijeća Općine Skrad. Član je HŠD. Živi u Skradu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM