HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9311
ime G., Tijana
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9311)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1988.
diplomirala22. 11. 1989.
karijera1. 7. 1991.šumarija Fužine
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Delnice

1993

Uređivanje šuma

diplomirani inženjer šumarstva

 Kći Jovice i Ljubice r. Šimek. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Potječe iz Šumarske obitelji. Otac joj je dipl. ing. šumarstva, a majka visa medicinska sestra. Osnovno i srednje obrazovanje postigla je u Delnicama. Osnovnu je školu završila 1980., a CUO, matematičko-informatički smjer 1984.
 Šumarstvo je studirala na ŠF u Zagrebu. Diplomirala je 22.11.1989., obranivši diplomski rad iz područja uređivanja Suma pod naslovom "Utjecaj širine debljinskih stupnjeva na procjenu drvnih masa sastojine jele"
 Prvo zaposlenje dobiva u "Hrvatskim šumama" Uprava šuma Delnice 1.7.1991. Nakon kraćeg stažiranja u Šumariji Fužine i Šumariji Rijeka premještena je u Odjel za uređivanje šuma Uprave, gdje od sredine 1992 djeluje kao taksator.
 Članica je HŠD. Živi u Čavlima kraj Rijeke.

1Grgurić, Tijana, 2011: Drukčiji pogled na šumu. Š.L. 11-12, s.630 PDF
2Tijana Grgurić, 2012: Zemlja risova. Š.L. 3-4, s.188 PDF
3Tijana Grgurić, 2013: SOŽITJE (SUŽIVOT). Š.L. 3-4, s.237 PDF
4Tijana Grgurić, 2014: REVITALIZACIJA CRETA TRSTENIK. Š.L. 1-2, s.66 PDF
5Tijana Grgurić, 2014: IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "ŠUMA OKOM ŠUMARA" U UMJETNIČKOM PAVILJONU JURAJ ŠPORER U OPATIJI. Š.L. 1-2, s.95 PDF
6Tijana Grgurić, 2014: “ČUDESNA ŠUMA“. Š.L. 1-2, s.108 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM