HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9316
ime GROPUZZO, Ivo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9316)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 10. 1925.Sušak /Rijeka/
apsolvirao1949.
diplomirao8. 11. 1951.
umro25. 7. 1971.Julijske Alpe
dodatne listeplaninari

 Otac Ante po zanimanju bio je sudac, a majka domaćica. Hrvatske narodnosti. Klasičnu gimnaziju završio je na Sušaku 1944.
 Na PŠF u Zagrebu apsolvirao je škol. g. 1948.-49., a diplomirao 8.11.1951. godine.
 Koliko se zna dipl. ing. Ivo Gropuzzo proveo je službu u Odjelu za bujice Općega vodoprivrednoga poduzeća za vodno područje primorsko-istarskih slivova u Rijeci. Do svoje tragične smrti u toj ustanovi postigao je i završio svoj radni vijek kao vrstan rukovodilac, koji je melioracijske radove Odjela zasnivao na suvremenim teorijskim i praktičnim fitocenologijskim i ostalim ekologijskim spoznajama. Aktivno je sudjelovao u opsežnim istraživanjima Šumarskog instituta u Istri (1956.), rezultate kojih je utkao u osnovne projekte melioracije bujica Rase, Pazinčice (1967.) i drugih vodotoka.
 Posebno treba istaci ing. Gropuzza kao planinarskog pedagoga i pisca. Alpinizmom se počeo baviti već po dolasku na studij šumarstva, a bio je i jedan od osnivača Alpinističkog odsjeka u Planinarskom društvu Zagreb. Među prvim je poslijeratnim penjačima na najviše vrhunce dinarida, Centralnih Alpa, ali i izvaneuropskih planina (Kilimandžaro). Po mnogim usponima, predavanjima, organizaciji natjecanja, objavljenim člancima i zapaženom planinarskom priručniku postao je vodeća osoba u sportskom životu Rijeke. Planinarski savez bivše SFRJ odlikovao ga je 1962. zbog zasluga za planinarstvo zlatnom značkom.

1Uspon na Maglić; Zimski prijelaz Jalovca; S filmskom kamerom u stijeni Kleka; SZ stijena Trnovačkog Durmitora. Naše planine, Zagreb 1949., s. 25, 73, 202, 264.
2Na vrhovima Durmitora. Ibid., 1950., s. 198.
3Deset dana u visokim Turama. Ibid., 1951., s. 301.
4Osvrt na jedan referat. Ibid., s. 345.
5Kroz visoke planine, priručnik za planinare i alpiniste, (s M. Zgagom). Zagreb 1952., s. 1-300.
6Kamionom kroz pet država; Od Dolomita do Matterhorna. Naše planine, Zagreb 1954., s. 102, 495.
7Na Lipnici. Ibid. 1955., s. 81.
8Opis erozijskih procesa, bujicnih područja i principa uređenja bujica. Perspektivni plan šumarstva za područje općina Pazin, Motovun i Žminj. Zagreb 1956., (Pismohrana Šum. instituta).
9Na Matterhornu. Naše planine, Zagreb 1958., s. 32.
10Riječki planinari na Kilimandžaru. Ibid. 1959., s. 70.
11Kako sam doživio visinsku bolest. Ibid. 1960., s. 164.
12Planinarske mogućnosti Kvarnera. Trofej Platak 67, Rijeka 1967., s. 27.

 *** Šum. nastava, s. 363.
 Poljak, Z.: Ing. Ivo Gropuzzo (1925-1971). Naše planine XXIII, 9-10, Zagreb 1971., s. 181.
 Poljak, Ž.: Gropuzzo Ivo. Hrvatska planinarska književnost, nakladnik Hrv. planinarski savez, Zagreb 1994., s. 216.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM