HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9319
ime GROZDANIĆ, Milan st
zvanje
zanimanje     
šumarski nadinžinjer
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9319)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen5. 7. 1871.Doljani /Otočac/
umro22. 9. 1931.Karlovac

 Osnovnu je školu polazio i završio u Doljanima, a realku u Zagrebu.
 Šumarstvo je u lipnju 1893.g. završio na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima.
 Službu započinje kod Ogulinske imovne općine u Gospodarstvenom uredu u Ogulinu. Dne 30.4.1894. imenovan je šumarskim vježbenikom i dodijeljen je kotarskoj Šumariji u Plaškom.
 Državni ispit za samostalno vođenje šum. gospodarstva položio je 16.4.1898. u Zagrebu. G. 1901. premješten je Gospodarstvenom uredu Ogulin, gdje je 1902. imenovan šumarskim pristavom. G. 1907. imenovan je kotarskim šumarom i upraviteljem kotarske šumarije u Modrušu, ali ubrzo je premješten u istom svojstvu na Šumariju Plaški. Gospodarstvenom uredu u Ogulinu premješten je 1912. gdje je 1916. imenovan nadšumarom, a 1921. šumarnikom.
 G. 1923. imenovan je šumarskim nadinžinjerom kod Slunjske imovne općine u Karlovcu, gdje ostaje do svibnja 1926.g., kad je premješten Primorsko - krajiškoj oblasti u Karlovac. Tu ostaje u službi do 18.3.1927. kad je umirovljen.
 Bio je dugogodišnji član Šumarskog udruženja.

 Hradil, D.: Milan Grozdanić, kr. šumarski nadinžinjer u.p. Šum. list 12, 1931., s. 691.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HRADIL, Dragutin: † Milan Grozdanić., ŠL 12/1931, s.691 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM