HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9324
ime G., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9324)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1907.
djelovao Vrelo /Korenica/

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu koja je bila u sastavu Mudroslovnoga fakulteta. Apsolvirao je 1907.
 God. 1915. bio je kotarski šumar u Sremskoj Mitrovici.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 3,143.
 *** Šum. nastava, s. 102-103.
 *** Iskaz članova HŠD 1915. (SL).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM